Du leser:
Israel: Vesten bærer et stort ansvar for lidelsen

Israel: Vesten bærer et stort ansvar for lidelsen

Avatar photo

Måten vestlig media og ganske mange politikere omtaler Israel på bidrar til ytterligere ekstreme posisjoner fra terroristene.

Det er åtte måneder siden 7. oktober. Hva som for åtte måneder siden virket opplagt for enhver samvittighetsfull person – at ondskapen Hamas representerer må beseires – er for mange ikke lenger selvsagt. Dette skyldes ikke at terror-organisasjonen har gjennomgått en omvendelse. Det skyldes i stor grad at dens ondskap, både den fra 7. oktober og den de daglig utfører, nesten har blitt strøket fra medierapportene.

Fravær av israelsk perspektiv

Og det israelske perspektivet kommer ikke fram – fokuset ligger på lidelsen i Gaza. Og nesten alle fingre peker på Israel som den skyldige. 

Den heroiske israelske operasjonen som reddet fire gisler fra terroristenes hender i Nuseirat på lørdag er en talende illustrasjon på dette. Fokuset til vestlig media lå på de tvilsomme dødstallene til Hamas, og gislenes redning ble ofte nevnt som en bisak. Israel ble fordømt for massemord. 

En pågående tragedie

Det faktum at sivile blir drept og skadet i Gaza er en pågående tragedie. Slik skal ikke verden fungere. Men den gjør det – gang på gang, både her og der. Slik er det når noen velger å gå til krig. Ingen normativ person ønsker at uskyldige skal lide eller dø. Dette gjelder sivile i Gaza – og det gjelder israelske gisler. 

Det å redde gisler fra et grufullt fangenskap er ikke bare rett, det er en plikt.  Israels aksjon i Nuseirat var fra det synspunktet en moralsk obligasjon. Likevel fordømmes Israel. 

Årsaken man bruker er de sivile dødstallene. Disse kunne vært unngått! De burde vært unngått! Og Hamas er den eneste som kunne forhindret det; den eneste!

Ikke noe valg

I det øyeblikket Israel så en mulighet for å redde gislene, ville det vært umoralsk å ikke gjøre det.  Selvsagt var det noe de ønsket å gjøre, men de hadde heller ikke noe annet valg. Slik fungerer kontrakten mellom borgere og stat i et fungerende demokrati. 

Les også

I det øyeblikket Israel så en mulighet for å redde gislene, ville det vært umoralsk å ikke gjøre det.

Samtidig forplikter selvsagt Israel seg til å følge folkeretten; noe de er ekstremt nøye med å gjøre. Så vil det alltid finnes enkelttilfeller som kan diskuteres – slik er krigens natur. Men de sivile dødstallene i Nuseirat, hva de korrekte tallene enn er, er en konsekvens av Hamas’ komplette forakt for folkeretten samt deres metode; først og fremst å ta gisler, deretter holde dem fanget i tettbefolkede byer, og til slutt å initiere tung krigføring blant sivile for å forhindre den israelske redningsoperasjonen.

Hamas kunne ha forhindret dødstallene

På det tidspunktet hadde Israel intet annet valg enn å besvare ilden for å redde gislene. Hvor mange sivile som ble drept av Israel og hvor mange av Hamas er umulig å si. Det som er sikkert er at Hamas, og bare Hamas, kunne unnveket det. 

Måten vestlig media og ganske mange politikere omtaler Israel på er en oppmuntring til Hamas. Det bidrar til ytterligere ekstreme posisjoner fra terroristene og dermed til forlengelse av konflikten og mer lidelse for både jøder og arabere. Vesten bærer et stort ansvar grunnet sin obsesjon med Israel. 

© 2023 Jesus People.

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!