Du leser:
Hvorfor støtter jeg Israel og jødene?

Hvorfor støtter jeg Israel og jødene?

Sten Sørensen

Ingen land har en slik sentral rolle i verdenshistorien og i frelseshistorien som Israel. Det har Gud selv bestemt.

Jeg ønsker å fortelle hvorfor Israel og jødefolket er viktig for meg. Det er først og fremst ut fra en bibelsk begrunnelse, men også den historiske utviklingen taler til Israels fordel. Rent politisk er det også mange grunner for å støtte Israel – det eneste demokratiet i regionen.

Løfteslandet

La oss se på de historiske linjene: Lenge før kristendommens frembrudd, og svært lenge før Islam ble etablert, gav Gud løfte til Abraham at Han ville gi dem landet: «Den dagen sluttet Herren en pakt med Abram og sa: Din ætt gir jeg dette landet, fra Egypterelven helt til Storelven, Eufrat.»

Jødene har bodd i landet fra Abrahams tid, dvs. fra 1600 – 1800 år f.Kr.

Det har alltid bodd jøder i landet, selv under bortførelsen til Babel og Assyria var det mange jøder igjen.

Selv med nesten 2000 år i diaspora, har det bodd jøder i det hellige land. Da jødene begynte sin tilbakevending i 1870 – 1880 årene e.Kr. var Israel et land med ørken, sump og malaria. Da var landet nærmest folketomt. Jødene bygget opp landet. Etter hvert kom også araberne for å få jobb hos jødene.  

Det er utrolig at et folk har klart å gjenskape sitt språk etter 2000 år og bevare sine kulturelle og religiøse tradisjoner gjennom 2000 år i diaspora.

Gud angrer ikke

Sabbaten, høytidene og synagogen har holdt dem sammen. Israel er den eneste nasjonen i verden i dag som består av de samme slags mennesker som befolket landet for over 2000 år siden. 

Hele folkets historie forteller at Guds løfter til dem har stått ved lag. Gud angrer ikke sine løfter. Han er trofast. Gud gav Israel eiendomsretten til landet til evig tid. 

Det ble en stor dag for jødefolket i 1948 da de fikk etablert sin egen stat. Det ble en demokratisk stat som ble bygget på de beste prinsipper.

Viktig å støtte

I sin 75-årige moderne historie har landet blitt angrepet av sine naboer mange ganger. Hver ganger har Israel stått imot presset og forsvart sine grenser. Israel ønsker fred, men i en region hvor helt andre ting enn fred påvirker hverdagen, er det viktig å støtte Israel og deres rett til å forsvare seg innenfor sine grenser.

Det er mange gode grunner til å støtte jødefolket: 

  • Vår tro har sine røtter i Israel. Jødefolket har vært bærer av det som er vår kristne arv. 
  • Bibelen kommer fra jødene. Alle forfattere unntatt én var jøde. Tenk hvilken skatt vi har fått – Guds levende Ord! De har på en nøyaktig måte tatt vare på Skriften, hver tøddel er viktig. Ikke minst Dødehavsrullene viser dette.
  • Frelsen kommer fra jødene. Jesus var jøde. Han oppfylte skriftene fra GT om den lovede Messias.
  • De første disiplene var alle sammen jøder.
  • Menigheten ble født i Jerusalem.
  • Vår kultur er bygd opp rundt de 10 bud – fra Guds pakt med jødefolket. Dette gir mennesket høy verdi. Dette fundamentet har vært grunnleggende for vår velferd.

Jeg er takknemlig for mine røtter som går tilbake til bibelhistorien om Israel. Denne åndelige arven ønsker jeg å formidle til andre!

Jeg er vokst opp i et miljø som var glad i Israel og som forkynte hvordan Gud tok seg av sitt eiendomsfolk Israel. Men denne forkynnelsen er ikke selvsagt lenger, selv ikke i frikirke-Norge. 

Les også

Under sterkt press

Selvsagt gjør ikke Israel rett i all ting. Landet har politikere av kjøtt og blod som alle andre nasjoner. I tillegg er det en nasjon som har levd under stort press fra sine naboer. De har opplevd flere kriger i løpet av sin historie. Tenk hvor mange raketter som er avfyrt mot mål i Israel og hvor mange palestinske selvmordsbombere som har operert blant den sivile befolkningen i Israel for å drepe uskyldige mennesker.

Det er forståelig om nervene til israelerne er tynnslitte. Ikke minst den siste og grusomme terrorhandlingen fra Hamas mot Israel forteller at de stadig må leve under frykt fra fienden.

Det er forståelig om nervene til israelerne er tynnslitte. Ikke minst den siste og grusomme terrorhandlingen fra Hamas mot Israel forteller at de stadig må leve under frykt fra fienden.

Sentralt i frelseshistorien

Frelsen kommer fra jødene, sier Jesus i Joh. 4, 22. Jesus kom ikke fra Norge eller USA. Han kom fra Israel. Og når Han kommer igjen skal Han sette sine føtter på Oljeberget. Han skal regjere ut fra Jerusalem. Det er altså i Israel de største begivenhetene vil finne sted. Jesus forlot vår jord fra Jerusalem og det er dit Han skal komme tilbake. 

Ingen land har en slik sentral rolle i verdenshistorien og i frelseshistorien som Israel. Og det har Gud selv bestemt. Jeg bøyer meg i ærbødighet og takker Gud for dette landet som har gitt meg så mye!

© 2023 Jesus People.

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!