Du leser:
Gavepakker til palestinerne er ingen løsning

Gavepakker til palestinerne er ingen løsning

Avatar photo

Søndag vedtok den israelske regjeringen å styrke Det palestinske selvstyret (PA) ved å gi dem en rekke lettelser og iverksette økonomiske prosjekt.

Gavepakken er ment å forhindre en mulig kollaps av PA samt styrke organisasjonen i relasjon til terrorgruppene Hamas og Islamsk Jihad. 

PA har, ikke minst grunnet en stadig mer fiendtlig holdning til Israel den seneste tiden, svekket sin egen stilling i Judea og Samaria (Vestbredden). Dette har skjedd i respons til den israelske armeens (IDF) økende behov for å bekjempe terrorismen som utgår fra PAs områder ettersom PA selv ikke har valgt, eller ikke maktet, å bekjempe den. 

Det rette svaret?

Spørsmålet er om å styrke PA er det rette svaret. Ser man først på det store bildet, er det et objektivt faktum at terrortrusselen i dag er mye større enn for tretti år siden da PA ble opprettet som en del av Osloavtalen.

Før dette fantes det rett nok terror og man hadde nettopp gått gjennom «Den første intifadaen», men terrorgruppene var små med få og mindre farlige våpen.

IDF befant seg da over hele Judea og Samaria og forhindret at en egen terror-infrastruktur kunne bygges opp slik det nå har skjedd for eksempel i Jenin.

Den ekstremt israelfiendtlige og antisemittiske propagandaen som de siste tretti årene har fylt skoler, sommerleirer, universiteter, media og moskeer i PA og har skapt en kultur som forherliger terror og mord av jøder, fantes da kun i ekstreme sirkler.

Dessuten, ettersom det var fri flyt av varer og personer og ingen sikkerhetsbarriere eller sjekkposter mellom Judea og Samaria og det anerkjente Israel, var det masse kontakt mellom israelere og palestinske arabere.

Man jobbet, handlet og gikk på kafe i hverandres byer. Det fantes definitivt problemer og terror også da, men man kan bare drømme om slike tilstander i dag.

Les også

Vil delegitimere den jødiske stat

I dag arbeider PA intenst med å delegitimere den jødiske staten på ethvert mulig område

I dag arbeider PA intenst med å delegitimere den jødiske staten på ethvert mulig område: Man oppfordrer til globale økonomiske, akademiske og kulturelle boikottkampanjer; man sprer løgner om Israel til internasjonale media; man bruker FN og andre internasjonale fora til å fordømme Israel; man forsøker stille IDF offiserer og israelske politikere for internasjonale domstoler; man setter opp illegale bygninger på massiv skala og med EU-finansiering i israelkontrollerte områder for å ta kontroll over land; og sist men ikke minst, man oppfordrer til terror ved å betale store summer til terrorister og deres familier.  

Israel må spørre seg om PA er en del av løsningen eller en del av problemet.

Viktig valg

Det finnes derimot saker, så som de daglige tjenestene en myndighet gir til sine innbyggere, som PA løser. De holder også ro og orden i visse deler av Judea og Samaria. Men Israel må spørre seg om PA er en del av løsningen eller en del av problemet. Her behøver man gjøre et overgripende strategisk valg i stedet for å fortsette å holde kunstig liv i PA ved hjelp av taktiske gavepakker. 

© 2023 Jesus People.

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!