Du leser:
Anerkjennelsen av Palestina er kontraproduktivt og umoralsk

Anerkjennelsen av Palestina er kontraproduktivt og umoralsk

Avatar photo

I stedet for å lede til en fredelig løsning, vil opprettelsen av en palestinsk stat lede til en fortsettelse og intensivering av konflikten. Dette er åpenbart for enhver som titter på historien de siste tretti årene. 

Undertegnelsen av Osloavtalen i 1993 ledet til opprettelsen av Det palestinske selvstyret. Tretti år med selvstyre har gitt oss en god ide om hvordan en palestinsk stat vil bli seende ut. Vi snakker om tretti år med korrupsjon, nepotisme, forfølgelse av minoriteter og politiske meningsmotstandere, interne maktkamper, anarki og konstante brudd på menneskerettigheter.

Vi snakker også om tretti år av antisemittisk indoktrinering; oppmuntring til, finansiering av, og glorifisering av terror, og underminering av Israels rett til å eksistere, på den internasjonale arenaen.

Anerkjennelse av et fremmedelement

Opprettelsen av en palestinsk stat er heller ingen historisk nødvendighet. Det er ikke slik at man gjenoppretter noe som en gang var – det er et steg mot opprettelsen av et fremmedelement i Midtøsten. Hvorfor dette anses som den eneste farbare løsningen er et grunnleggende spørsmål man må kunne kreve svar på.

Det er heller ikke slik at opprettelsen av en palestinsk stat innebærer korrigering av en historisk urettferdighet. Det er dette man blir opplært til å tro gjennom det stadige fokuset på det palestinske flyktningproblemet. I denne fremstillingen er det Israel som er ansvarlig for de palestinske arabernes lidelse. Lidelsen er reell – spørsmålet er hvem som bærer skylden for den. 

Lidelsen er reell – spørsmålet er hvem som bærer skylden for den. 

Vil skape historisk urett

I realiteten ville det ikke vært noe flyktningproblem om araberne på den tiden hadde godtatt opprettelsen av en egen stat ved siden av Israel. Det var forkastelsen av dette og avgjørelsen å gå til krig mot den nyfødte jødiske staten for å utslette den, som ledet til flyktningproblemet. Opprettelsen av en palestinsk stat vil derfor ikke korrigere en historisk urett – det vil skape en. 

Man baner med dette ut en fremtid av økende konflikt mellom jøder og arabere

Les også

Dette er heller ikke snakk om retten til selvbestemmelse. De palestinske araberne er tilhører de samme araberne som bor i regionen for øvrig. Dette er grunnleggende kunnskap for de som kan historien. Kravet om selvbestemmelse er derfor oppfylt i de 21 arabiske landene som allerede eksisterer. 

«Men fortjener ikke de palestinske araberne en egen stat,» er et spørsmål man iblant hører. Spørsmålet som logisk må stilles er det motsatte: Hva er de substansielle argumentene for at de palestinske araberne skal ha en stat? Det er jo ikke slik at enhver gruppe som krever en stat nødvendigvis må gis en. Man skulle da kunne argumentere for at for eksempel trønderne burde ha en egen stat.  

Med disse fakta i sekken, Støre, forsøk igjen å forklare hvordan anerkjennelsen av en palestinsk stat vil lede til fred. Tvert imot, man baner med dette ut en fremtid av økende konflikt mellom jøder og arabere. 

© 2023 Jesus People.

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!