Du leser:
Trygg i fare

Trygg i fare

Avatar photo

Livet kan være skjørt. Til tross for at menneskeheten kan rose seg av å ha kommet langt med tanke på medisin, teknologi og vitenskap, står vi likevel maktesløse når et ukjent virus slår til uten forvarsel eller en krig plutselig bryter ut i vår egen verdensdel.

Vi ser også hvordan alt henger sammen. Hvem hadde tenkt at en krige eller et virus kan påvirke hele verdensøkonomien, slå store og små selskaper konkurs eller føre til en arbeidsløshet like ille som i krigstider? 

Livet kan by på mange uforutsette utfordringer. Sykdom, ulykker, død og urettferdighet. Hendelser som slår oss helt ut og skaper angst og frykt, ikke minst for framtiden.

Guds lille barneskare

Det er i slike tider Lina Sandells salme «Ingen er så trygg i fare som Guds lille barneskare» har hjulpet meg å løfte blikket og feste det på noe som er urokkelig til alle tider, en tro som kan bære meg gjennom angst og frykt i alle livssituasjoner.

Lina Sandell skrev sangen rundt år 1850. Like etter mistet hun sin far i en ulykke. Da fikk hun selv prøve ut det hun proklamerte. Og hun fant at det holdt.

Her er et utdrag fra salmen. Syng den for deg selv når du kjenner at frykt og angst vil overvelde deg:

Herren selv vil sine berge, han er deres skjold og verge. Over dem han seg forbarmer, bærer dem på faderarmerIngen nød og ingen lykke, skal av herrens hånd dem rykkeHan den beste venn blant venner, sine barns bekymring kjenner

Våre hodehår han teller, hver en tåre som vi fellerHan oss føder og oss kleder, midt i sorgen han oss gleder.

Salmens innhold stemmer godt med Bibelens ord og løfter til oss om at vi kan være trygge under alle forhold:

Tidløse løfter

«La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg», sa Jesus. Salme 4 vers 9 følger opp med å si: «I fred vil jeg legge meg ned å sove. For du, Herre, du lar meg hvile trygt.»

Bibelen er full av tidløse løfter. De er riktignok skrevet inn i en historisk og kulturell kontekst, men gir oss likevel genuine sannheter om Gud, om deg og meg, og om livet. Derfor er disse urolige tider er det en god anledning til å stoppe opp og la Bibelen snakke til deg.

Hold Guds løfter opp som et skjold og vern når frykten forsøker å overmanne deg og gjøre deg utrygg.

Hold Guds løfter opp som et skjold og vern når frykten forsøker å overmanne deg og gjøre deg utrygg.

Salme 55 vers 23 oppfordrer oss: «Kast på Herren det som tynger deg, han skal holde deg oppe. Han skal aldri i evighet la den rettferdige rokkes.»

Les også

Kast frykten på Gud

Du har, som Guds elskede barn, muligheten til å kaste på Herren det som tynger deg. Du trenger ikke å beholde frykten, usikkerheten og utryggheten selv. Du kan gi den videre til han som aldri vil slippe deg eller forlate deg. 

Det er nettopp i vanskelige og usikre tider at Gud er vår styrke og redning. Det kan ikke sies tydeligere enn i Salme 46 vers 2 til 4: «Gud er vår tilflukt og vår styrke, en hjelp i trengsler, funnet overmåte stor. Derfor frykter vi ikke om jorden vakler, om fjell skakes i havets hjerte, om dets bølger bryter og bruser, og om fjell skjelver ved dets overmot.»

Hvilens vann

Vi har alle følt at verden har gått av hengslene den siste tiden. Når jeg selv har kjent på uro og frykt, har jeg sett for meg David som ligger og hviler i sin grønne eng. Fiender leirer seg på alle sider av ham, men midt i dette kan han hvile: «Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for noe ondt. For du er med meg, din kjepp og din stav, de trøster meg.»

Jeg har også tro på at vi som Guds folk, kan være med på å formidle håp og tro rundt oss i en vanskelig tid der mange sliter. Kriser er alltid en mulighet for evangeliet. Guds folk trengs i krisetider.

Det har vært fantastisk å se hvordan kirker og menigheter stiller opp når krisen kommer. Under koronatiden søkte mennesker på leting etter trøst og oppmuntring, opp de digitale gudstjenestene i hopetall. Men de trenger også å møte oss ansikt til ansikt. Så la oss gjøre oss tilgjengelige for mennesker rundt oss. Dette er gode tider for handlekraftige folk som ser andre.

Du kan formidle at du besitter en annerledes fred og at du kan legge deg til å sove om kvelden i visshet om at Gud lar deg hvile trygt. Du lever under hans beskyttelse og velsignelse. Og de gode nyhetene at dette er tilgjengelig for alle.

«Ingen er så trygg i fare som Guds lille barneskare.»

© 2023 Jesus People.

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!