Du leser:
Travelt opptatt?

Travelt opptatt?

Avatar photo

Mye innsats og høyt aktivitetsnivå, allikevel svært få resultater. Slik var situasjonen blant folket da profeten Haggai sto frem med klar tale og autoritet til å skjære igjennom. 

Haggai ikke bare stilte diagnosen. Han fikk loset sine samtidige gjennom en kritisk historisk periode som kunne ha resultert i fatal stagnasjon og tilbakegang, hadde det ikke vært for den kraftige omvendelsen som fikk hele folket opp av den truende mangelen på vekst og produktivitet.

Venter mye, men får lite

«Legg merke til hvordan det går dere». Slik innledet Herrens tjener den gjennomgripende prosessen folket måtte gjennom for å komme på fote igjen. Når de sjekker hvordan det egentlig står til, vet de godt at det er få resultater å spore av deres innsats.

Dette var en kjensgjerning de var smertelig klar over. Men nå får de ikke bare konstatert at det er slik, de får høre hvorfor det er slik. Profeten bruker ord og bilder som alle kan forstå og kjenne seg igjen i. Han fortsetter:

«Dere sår mye, men høster lite; dere spiser, men blir ikke mette, leiekaren får sin lønn i en pung som ikke er tett… Dere venter mye, men se det blir lite. Hvorfor? sier Herren, Allhærs Gud. Fordi mitt tempel ligger i grus, mens dere er travelt opptatt hver med sitt eget hus».

Farlig travelhet

De ordene traff. Det var det som var galt. I all sin iver hadde de ikke lenger Guds rike for øye. De var ikke lenger motivert av en indre trang til å tjene den høyeste Gud, de var oppfylt av alt sitt eget.

Dette livets bekymringer og fristelser hadde lagt seg som et lokk over deres gudsdyrkelse, forflyttet deres fokus bort fra Guds rike, og sugd dem inn i en ond sirkel der de bare tenkte på, og strevde med, sitt eget.

Er det noen som kjenner seg igjen? Er det ikke nettopp slik det kan fortone seg for noen og enhver i en travel og hektisk hverdag? Dagene suser forbi, og plutselig befinner en seg i en situasjon der en ikke lenger lever etter sine dypeste overbevisninger og egentlige prioriteringer, men har blitt virvlet inn i en malmstrøm av hendelser, som fyller hver dag med så mange utfordringer at tid og evne til refleksjon og ettertanke har blitt skjøvet til side? Jeg tror mange av oss kan gjenkjenne denne opplevelsen.

Det gode liv

Er det galt å være opptatt med å bygge sitt eget? Herren sier, søk først Guds rike, så kommer alt det andre i tillegg. Han vil ikke at vi bare skal være opptatt av vårt eget. Dette tar oss ut av den planen Gud har med vårt liv. Det er større glede å gi enn å få, sier Jesus. Og slik er det.

Det gir større glede å ha sine livsmål utenfor det å bygge sin egen lykke. Det gode liv er utenfor alt vårt eget. Den som bare samler til seg selv, mister selv det han har. Iherdig strev som bare har selvet som mål, er ikke byggende. 

Folket som ble velsignet med klar tale fra himmelen, våknet opp av tilstanden som hadde tatt proppen ut av deres kilde til vitalitet og livskraft. De var motløse, slitne, og uten begeistring. De slet og strevde, men med lite resultat. Livsgnisten hadde gått ut av dem. De hadde ikke lenger Guds rikes visjoner for øyet, de var tappet for kraft. Gleden i Herren var ikke lenger deres styrke. 

Men se hva som skjer når deres prioriteringer kommer på plass. Se hvordan omvendelse gir kraft til å begynne på nytt. De ble truffet av Guds tiltale, og gav ham rett, – de kom inn i Guds plan, og på nytt ble de fylt av livskraft og verdighet til å ta fatt på livet, og sette det første først!

De kom inn i Guds plan, og på nytt ble de fylt av livskraft og verdighet til å ta fatt på livet, og sette det første først!

Les også
Fiendens Lokkemat - Bait of Satan

Still spørsmål

Når vi fokuserer på byggingen av Guds rike, der utallige mennesker utenfor oss selv er inkludert, flyttes vårt fokus. Når vi lever for noe som er høyere enn oss selv, frigis helt andre ressurser i det menneskelige livet, enn når vi kun kretser omkring oss selv og vår egen akse er livets sentrum.

Det selvsøkende livet er utarmende, rastløst, og lite tilfredsstillende. Det kan innebære høyt tempo og tilsynelatende effektivitet, men det er ikke byggende. Legg merke til hvordan det går dere…

Som mennesker midt i en samtid sterkt preget av alle disse tegnene, trenger vi å stille oss selv ransakende livsspørsmål: Hvordan går det egentlig? Hva rører seg i mitt indre når alt surr og mas stilner? Har jeg latt rastløshet og tidsjag fått rom i mitt indre? Stanser jeg opp? Skrur jeg raskt opp volumet på musikken? Blir jeg sittende å scrolle på telefonen mens timene flyr forbi? Min fred gir jeg dere… Dette vil og kan Jesus gi oss mennesker anno 2023.

Triumf over truende tilbakegang

Haggais bok er et tydelig eksempel på hvordan Gud maktet å komme igjennom til sitt folk, og løse ut en ny æra av tro, gudsfrykt og åndelig forståelse, midt i en truende tilbakegang. Hele folket ble løftet opp i en klar visjon om å koble sammen for å bygge Guds hus. Dette satte dem i stand til å tjene den levende Gud med fornyet kraft. Straks deres fokus flyttet fra meg, mitt og mine, gjennom dyptgripende hjerteerkjennelse, der de gav Gud rett, ble de alle fylt av en guddommelig iver og glede over å få bygge Guds hus.

Kraften i en tydelig visjon

Uten åpenbaring (en rekke engelske oversettelser bruker ordet visjon) kommer folket på villspor, sier Ordspr 29, 18. Uten åpenbaring blir folket tøylesløst, sier en annen oversettelse. Grunntanken er klar: Et folk som ikke har en klar visjon, vil følge sitt eget forgodtbefinnende og ikke være interessert i å gi avkall på noe. Det vil ikke «ha tøyler». Men et folk som har en klar og tydelig visjon, vil løftes inn i ny giv og handlingskraft.

Guds menighet har i mange vestlige kulturer vært utfordret av stagnasjon og tilbakegang. Et overdrevent fokus på vårt eget har holdt byggingen av Guds rike tilbake. Ved et gjenreist fokus på, og syn for Guds hus, kan vi løftes ut av ufruktbar begrensning og se Guds ressurser forløst i og gjennom Guds menighet igjen.

© 2023 Jesus People.

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.