Du leser:
Snakker du med Gud?

Snakker du med Gud?

Avatar photo

Har du vært på en gudstjeneste og hørt mennesker som forteller at Gud har talt til dem om et eller annet?  At Gud faktisk har snakket til vanlige folk?

Du som er kristen og som går regelmessig på bønnemøter har kanskje opplevd at man i kirken ber bønner som; «tal til oss Herre», «fortell oss hva du tenker», osv. 

Er det mulig at dette kan skje i 2023… med vanlige folk – som deg eller meg?

Gud taler direkte

Når vi leser Bibelen så kommer vi ganske raskt på sporet av at Gud gjennom både gamle testamentet og det nye testamentet snakket direkte til mennesker som om de skulle være i samme rom. Dette fremstilles i Bibelen som det mest naturlige i hele verden. Adam og Eva hørte at Gud gikk rundt i Edens hage og  de snakket med Gud akkurat som når du snakker med en god venn (1 Mos 3.9). 

Den samme samtaleformen hadde Gud med Noah, som fikk beskjed om å bygge en stor båt. Gud formidlet de kompliserte spesifikasjonene til Noah muntlig, og det var Noahs ansvar å notere ned instruksjonene og arbeidstegningene (1 Mos 6.14). 

Gud snakket med Abraham, Isak, Jakob og Josef… men la oss gå frem til Moses. Moses hørte Herren tale til ham gjennom en brennende tornebusk i ørkenen (2 Mos kap 3).

Det var her han fikk kallet til å lede Israelfolket ut av Egypt. Moses skulle etter hvert bli svært dyktig til å lytte til Herren. Han fikk nedtegnet en hel lovbok basert på instruksjonene som Gud fortalte han.

Du har sikkert hørt om de 10 bud, som oppsummerer de viktigste reglene for oss mennesker, men dette er bare toppen av isfjellet i forhold til hva Moses fikk beskjed om å notere ned. Store deler av andre Mosebok, samt mye av tredje og fjerde Mosebok er stort sett retningslinjer som Moses fikk fra Gud og som han har notert ned for Israel-folket.

Vekket av Guds stemme

Et av de mest kjente menneskene i Bibelen som hørte fra Gud, er Samuel. Han var bare et barn når Gud begynte å tale til ham. Han ble vekket om natten av Guds stemme og hørte dem fysisk med ørene sine (1 Sam 3).

Evnen til å kunne snakke med Gud og høre fra Gud var viktig for Samuel som var en stor profet, og Israels siste dommer før Israel ble et kongedømme.

Det er også spennende å lese historien om når Samuel skulle salve David til å bli konge. Den ene etter den andre av Davids brødre ble vist frem for Samuel, men Samuel hørte fra Herren at han ikke skulle velge noen av disse brødrene. Når David endelig ble hentet frem- ga Gud sin tydelige beskjed til Samuel;  «Han er det».

Det gamle testamentet har på mange måter blitt til ved at mennesker som har hørt fra Gud har skrevet det ned og overlevert manuset videre til neste generasjon. Når man leser Bibelen kan det virke som om det har vært kun en forfatter bak verket, men sannheten er at det er 66 bøker med en lang rekke personer som har skrevet bruddstykker og deler over i en periode på mer enn 1500 år.

Når dette er sagt så har de alle sammen vært inspirert fra Gud og på en eller annen måte hørt Hans stemme. Vi kan derfor langt på vei si at Gud er den reelle forfatteren bak Bibelen.

Peters samtale med Gud

Også i Det nye testamentet hører vi om personer som på en klar og tydelig måte hører direkte fra Gud. Peter får en visjon der han ser en duk som senker seg foran ham full av forskjellige dyr. Synet følges opp med en samtale mellom Peter og Gud der Peter får beskjed om at «Dersom Gud har sagt at noe er rent så kan ikke Peter si at det er urent» (Apg 10.13).

Filip får beskjed fra en engel om å gå på en øde vei der han møter en hoffmann fra Etiopia. Han fikk deretter beskjed fra Gud om å holde seg nær til vognen hans. (Apg 8, 26).

Jeg må også nevne Paulus, eller Saulus som han heter i begynnelsen. Han var ikke engang troende kristen og levde ikke tett på Gud, likevel talte Gud til ham på en tydelig måte. På samme måten som Moses blir han en av de største bidragsyterne til Bibelens tekster gjennom sine mange brev til de ulike menighetene i nye testamentet.

Det er lett å se og forstå at Paulus hørte Guds stemme og mottok veiledning fra Den hellige ånd, noe han også tydelig underviser i sine brev.

Gud vil snakke med alle

Bibelen er altså full av historier nedtegnet av kjente og store personer som hørte fra Gud, men hva med oss vanlige mennesker, vi som bor i Norge og har helt vanlige liv. Vil vi kunne høre fra Gud på samme måten som Moses eller Paulus? Svaret på dette er ja, Gud gjør ikke forskjell på folk, og han har en sterk interesse i å snakke med oss alle sammen. Han elsker faktisk å prate med oss.

Bibelen er altså full av historier nedtegnet av kjente og store personer som hørte fra Gud, men hva med oss vanlige mennesker, vi som bor i Norge og har helt vanlige liv. Vil vi kunne høre fra Gud på samme måten som Moses eller Paulus?

Jeg arbeider som pastor i en middels stor pinsemenighet på Østlandet. Jeg opplever at jeg kan høre fra Gud når jeg henvender meg til ham, bruker tid i bønn, og setter av tid til å lytte. Jeg hører fra Gud når jeg skriver mine prekener, og jeg bruker tid sammen med Gud for å få veiledning i vanskelige spørsmål. Uten mine daglige samtaler med Gud og Den hellige ånd ville jeg følt meg alene, jeg ville hatt mye kjedeligere prekener, og jeg ville utvilsomt gått i egen kraft i mange situasjoner. Jeg kunne ikke vært foruten min viktigste tid sammen med Gud der jeg snakker med Ham, og faktisk hører hans stemme.

Jeg kunne ikke vært foruten min viktigste tid sammen med Gud der jeg snakker med Ham, og faktisk hører hans stemme.

Gud svarer

Jeg opplever at tiden sammen med Gud er et øyeblikk der jeg kan ta opp mine problemstillinger, og oppleve at jeg får svar umiddelbart. Svaret kan være ting jeg ikke har tenkt på. En hørbar stemme inne i meg. For meg er samtalen med Gud svært praktisk nyttig, og noe jeg slett ikke vil bytte bort eller miste. Gud er veldig funksjonell, og samarbeider med oss på de nivåene vi tillater Ham å slippe til på. Du kan snakke med Ham som du snakker med din mor/far, sønn eller datter- Han er i rommet med deg, og Han er alltid hos deg.

Evnen til å høre Guds stemme er gitt til alle. Jeremia 33, 3 er Bibelens løfte på dette. Hvis vi roper til Gud så vil Han svare oss. Min erfaring er at vi ikke engang trenger å rope. Han vil svare deg hvis du henvender deg til Ham i en rolig samtale, hvis du lytter og er tålmodig.

Du kan snakke til Gud på soverommet, i bilen, eller på kjøkkenet. Finn et sted der du er alene med Gud, henvend deg til Ham og forvent å få svar. Det siste er ganske viktig. I Hebr 11, 6 står det at den som kommer fram for Gud «må tro at Han er til og at Han lønner den som søker Ham». I dette må det i hvert fall ligge en forutsetning om at vi må ha et reelt ønske om å høre Guds stemme og å oppleve Hans nærhet og svar på vår henvendelse for at det skal fungere. Han vil svare den som søker Ham av et helt hjerte (Jeremia 29.13).

Øvelse gjør mester

Så hvordan kan vi høre fra Gud rent praktisk?

Det krever litt øvelse, og som i alle andre områder av livet er det slik at øvelse gjør mester. Det viktigste er å sette av tid og gå til et sted der du kan være alene med Gud. Det kan være utendørs, men lyden av fuglekvitter, eller byens støy kan virke forstyrrende på deg hvis du er uten trening. Jeg ville valgt et rom i huset der du kan være helt alene uten mobiltelefon eller andre ting som forstyrrer deg.

Les også

Det neste du må gjøre er å be en kort bønn til Gud, og fortelle Ham at du ønsker å snakke med Ham, og at du ønsker å høre Hans stemme. Han kommer til å tale til deg hvis du er seriøs med din bønn.

Du kan stille Ham noen enkle spørsmål som for eksempel hva Han tenker om deg, eller hvilke egenskaper ved deg Han setter pris på. Vær forberedt på at Han vil tale til deg – Husk at Han elsker deg og at Han er din Far, Han vil oss ingenting vondt og har bare gode tanker om oss (Jer 29.11).

Det er viktig at du ikke holder igjen når du ber Gud om å tale til deg. Du må være åpen, og overgi deg helt til Ham. Våg å være sårbar foran Gud slik som David var i Salme 51.

Vær tålmodig

Det neste skrittet er vanskelig for mange mennesker og det handler om å være tålmodig. Etter at du har bedt om å høre fra Gud, så må du lytte og fokusere på Gud. Se gjerne for deg et bilde av Jesus på korset mens du sitter og venter og lytter. Det kan fort gå 15 til 30 minutter før noe skjer,  i hvert fall for den som ikke er vant til å gjøre dette.

Vær tålmodig og hold fokus på det du driver med. Du fokuserer på Jesus mens du venter på å høre fra Gud. Hvis du synes det drøyer (minst 15 min) Så kan du ta 5 minutter og takke Ham for noe Han har gjort for deg i ditt liv, gå deretter tilbake til å lytte i tålmodighet.

Det er ikke sikkert du hører Guds stemme fysisk med ørene slik Samuel gjorde. De aller fleste av oss hører Ham som en indre stemme inne i hjertet, eller inne i hodet. Så hvordan kan vi vite at det er Gud vi hører og ikke bare vår egen fantasi?

Det umiddelbare kompasset er Guds ånd som bor i ditt hjerte hvis du har tatt imot Jesus som din Frelser og Herre. Du vil kjenne at det du hører fra Gud vil sanksjonere i ditt hjerte, og harmonere med Den hellige ånd som bor inni deg.

I Gal 5, 22 kan du lese om Åndens frukt. Dette er elementer som du kan bruke for å vurdere om det du hører er fra Gud eller ikke. Det samme gjelder Rom 14, 17-19 som sier at Guds rike kjennetegnes ved fred og glede i Den hellige ånd, samt det som er oppbyggelig.

Det Gud sier til deg vil ALLTID stemme med Bibelen. Du kan be Ham vise deg hvor hvordan det stemmer med Bibelen. Det kan være lurt å ha penn og papir klart, og skrive ned det du opplever at Gud sier til deg. Det kan være vanskelig å huske alt i ettertid. 

NB: Hvis du opplever at du hører noe som går på tvers av Bibelen, eller som er i strid med Guds ord så skal du forkaste det og ikke la det bekymre deg. Slike ting vil normalt gi uro i hjertet. I så fall var det ikke Gud som talte til deg. Ikke vær redd for å feile, som sagt er det slik at øvelse gjør mester.

Vær personlig

Ikke vær redd for å være personlig med Gud. Han er din Far og Han elsker deg. Husk at du viser Ham respekt. Selv om Han er din Far er Han fortsatt Gud, og fortjener å bli behandlet med ærefrykt. Som Far er Han, som fedre flest, opptatt av at du skal ha det bra. Han er interessert i din fremtid, i dine planer og tanker for livet. Ordsp 16, 3 sier «legg dine gjerninger på Herren så skal dine planer ha fremgang».

Husk å gi Herren anerkjennelse og takk når du snakker med Ham. Som Far setter også Gud pris på en god tilbakemelding fra sin datter eller sønn.

Lykke til med samtalen, og hils Ham gjerne fra meg…

© 2023 Jesus People.

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.