Du leser:
Ser det helt mørkt ut?

Ser det helt mørkt ut?

Avatar photo

Det så helt mørkt ut for Josef, og det hadde vært slik lenge. Helt fra han var en liten gutt hadde han blitt mobbet for sine store og vidløftige drømmer. Til og med av sine egne brødre. 

Josef var sin fars favoritt, og misunnelsen ulmet stadig sterkere i brødreflokken. Men likevel – hvem skulle tro at sjalusi er en så sterk drivkraft at man er rede til å lyve, svike og drepe selv innad i sin egen familie?

Solgt som slave

Så sterkt ble i alle fall hatet mot gutten som nektet å godta omstendighetene og som så for seg noe mye større for framtiden. Brødrene la til slutt planer om å drepe ham, men som en gyllen middelvei endte det med at de i stedet kastet Josef i en brønn og solgte ham til noen forbipasserende som slave i Egypt.

Du kan lese historien om Josef i Første Mosebok i Bibelen, i kapitlene 37 til 50. Det er et drama om misunnelse, svik og manipulering mellom tolv brødre. Ikke så ulikt det som kan skje i vår tid.

Bare svik

Det var ingen rettferdighet i det Josef opplevde. Bare svik. Og som slave i Egypt ble ikke situasjonen noe bedre. Han kom til Potifar, en av Faraos hoffmenn, hvor han først oppnådde en høy posisjon, men senere ble kastet i fengsel på grunn av falske anklager om overgrep fremført av Potifars hustru.

Kanskje du selv har følt deg som Josef. Du kan ha blitt utsatt for svik, løgner og bedrag fra uventet hold. Du kan føle at du har havnet i et «fengsel» uten å vite hvordan du skal komme deg videre.

Kanskje har det skjedd at sykdom har begrenset drømmene dine, eller at andres urett har satt en stopper for dem. Kanskje det føles som om selv Gud har glemt deg? 

Triumfen venter

Min oppmuntring til deg er at din vei ikke kommer til å ende i mørket. En vidunderlig triumf venter for den som forblir tro mot Gud gjennom alt. Kanskje vil du få noen arr med deg på veien. Men også de kan brukes i det Gud vil at du skal gjøre.

Historien om Josef er nemlig, i tillegg til å være en av Bibelens mest dramatiske fortellinger, også et sterkt vitnesbyrd om at den som står trofast innfor Gud og hans løfter, og utholder selv uforståelig urettferdighet, lidelse og svik, en dag skal få oppleve frihetens seier. 

Midt i sitt livs mørkeste tidsepoke, fortsetter Josef å tjene den Gud han tror på. Mens han selv sitter uskyldig fengslet, får han mulighet til å tyde selveste Faraos drømmer, og blir dermed redskapet til å redde Egypt fra en alvorlig hungersnød.

Midt i sin egen lidelse retter Josef blikket utover og blir løsningen for et helt folk

Midt i sin egen lidelse retter han blikket utover og blir løsningen for et helt folk. Rett fra fengselscella blir Josef utpekt til å bli en slags statsminister i Egypt.

Fra fornedrelse til lederskap

Mannen som hadde blitt sveket av sine egne, løyet om og uskyldig fengslet, ble nå i stedet opphøyet som leder for en hel nasjon! Hans visdom og kunnskap ble viden kjent. Han gikk fra fornedrelse og lidelse til opphøyelse og ære, fordi han aldri sviktet Gud.  

I en tid da alle var imot ham, hadde ikke Gud glemt Josefs rettskaffenhet og det kall han hadde plantet ned i den unge guttens hjerte helt fra barnsben av.

Til slutt kulminerer historien om Josef i at han tilgir sine brødre det grusomme de har gjort mot ham.

Les også
Du står i en kamp om hva som er sant.

Tilgivelsens seier

Av alle seire er kanskje tilgivelsen den største. Tilgivelse er ikke det samme som å godta eller anerkjenne et svik eller en urett. Derimot er tilgivelse en bestemmelse om å gi saken over til Gud og en viljeshandling om å selv gå videre.

Tilgivelse er ikke det samme som å godta eller anerkjenne et svik eller en urett.

Tilgivelsen leger fortidens sår og skaper nye muligheter. Tilgivelsen setter fri. For en triumf når du er i stand til å tilgi selv dem som har forårsaket lidelsene i ditt liv. En slik tilgivelse er mulig bare ved Guds hjelp. 

Det kan hende du har blitt overveldet av motgang, men du skal ikke gå til grunne

Du som føler deg som Josef i fengselet: Snart ligger lidelsen og sviket bak deg. Det kan hende du har blitt overveldet av motgang, men du skal ikke gå til grunne. I likhet med Josef er du til for noe mer.

Det Gud har lagt ned i ditt hjerte er han også mektig til å la skje. Snart er fengselstiden forbi. Guds løfter er sanne og hans ord er til å stole på. I Guds rettferds lys skal du innta arenaen som han har lagt ferdig for deg.

Denne artikkelen ble først publisert i magasinet JK https://jk.no/jkmagasinet

© 2023 Jesus People.

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.