Du leser:
Redd for «endetiden»?

Redd for «endetiden»?

Avatar photo

Hvordan ser vi på endetiden? En tid av mørke, trengsel, frykt og uro? Noe vi har mareritt om og gruer oss for? En tid vi ikke ønsker å leve i? En tid der det blir vanskeligere og vanskeligere å overleve?

I følge apokalyptiske og dystopiske filmer, som det finnes mange av på markedet, vil tiden vi betrakter som endetid være alt dette og mye mer. 

Perspektivet som forandrer alt

Hvordan ser vi på vår verden? Ser vi den i lys av Guds Ord, eller ser vi på vår verden uten «Guds perspektiv?» Som troende er vi kalt til å be bønnen: «La din vilje skje på jorden som i himmelen.»*1

Det vi til enhver tid ser rundt oss er ikke et uttrykk for Guds perfekte vilje. Guds vilje er åpenbart i Jesus Kristus. Jesus gikk omkring og gjorde vel. Han var salvet av Gud med Den Hellige Ånd og kraft, og han helbredet alle dem som var underkuet av djevelen.*2 Denne verdens gud, med liten g, er djevelen, slår Guds Ord fast.*3

Dette er mange fullstendig uvitende om. Men dette vet den som studerer sin bibel. Der står sannheten, og dette perspektivet forandrer alt for den troende.

Guds opprinnelige plan

Guds opprinnelige plan for mennesket var noe ganske annet enn det vi ser i dag. Mennesket falt fra Gud i Edens hage, og jorden kom under forbannelse for menneskets skyld.

Vi som var satt til å forvalte jorden, vendte oss bort fra han som skapte den. Vi kan ikke se på vår tid og si at det ene og det andre som skjer er «acts of God», hendelser som Gud har satt i gang.

Mennesket satte i gang en kjedereaksjon av ulike hendelser da det vendte seg bort fra Gud, og denne verdens gud ble djevelen i stedet for vår Gud.

Gud er fortsatt allmektig, han er alfa og omega, begynnelsen og enden, misforstå ikke, Gud er Gud og hans allmakt står fast. Men denne verdens gud, med liten g, er per nå djevelen, slår altså Bibelen selv fast.

Vi klandrer Gud for mange ting i vår verden, mens det egentlig er slik at det eneste rette var at vi gikk i oss selv, omvendte oss til Gud og ba om tilgivelse. Tilgivelse for våre veier som har ledet både oss, og den kloden vi skulle forvalte, bort fra ham og hans opprinnelige hensikter, bort fra den originale, gode planen Gud hadde både for oss mennesker, og for hele sitt skaperverk.

Hvert menneske er uendelig dyrebart for Gud. Vi er skapt av Gud, og vi er skapt i Guds bilde. Vårt liv har en hensikt.

Du er dyrebar

Verden og alt det som fyller den tilhører Gud. Vi er satt til å forvalte vår verden, og skal avlegge regnskap for hvordan vi har gjort det. Uten Guds nåde er vi alle fortapt og uten håp om liv. Derfor er det så viktig for oss å forstå hvem Gud er, og forstå hva han har å si til oss.

Vi er satt til å forvalte vår verden, og skal avlegge regnskap for hvordan vi har gjort det.

Når katastrofer og kriser oppstår forsøker vi å tolke og forstå hva det skal bety. Men det viktigste vi må forstå, før vi forstår noe annet, er at Gud taler til oss gjennom Sønnen. Gud taler til oss, og til vår verden i dag, gjennom korset.

Korset, der Jesus led en stedfortredende død for oss, for å gi oss retten til adgang til Gud, tilbake for godt, er Guds kjærlighetsbudskap til oss. Gud er for oss, ikke imot oss. Gud er med oss, og vil velsigne oss, ikke forbanne oss.

Straffen (forbannelsen) ble lagt på hans egen Sønn, Jesus, for at vi skulle ha fred. Vi har fått frelse gjennom Jesus, og ved de sårene han fikk, i vårt sted på korset, har vi ikke bare fått del i frelse og evig liv, men vi har også fått del i guddommelig legedom.*4 For et budskap til vår verden. Et budskap verdig til å formidles dag og natt så lenge jorden står!

Forventning og håp

For den som tror på Jesus Kristus er endetid først og fremst en tid av forventning og håp. Midt i vanskeligheter er den troende kalt til å «se opp».

Den som løfter blikket opp over tiden her og nå, som lever med tro til Gud, har et annet perspektiv. Om Moses står det at han «holdt ut som om han så den usynlige.»*5 Det betød ikke at han fornektet noe av det han opplevde, han var i aller høyeste grad midt oppe i sin tids begivenheter, men han hadde et annet perspektiv.

Paulus fikk oppleve at Jesus kom til ham med trøst og håp. Det innebar ikke at han unngikk den krevende situasjonen han sto i, men det ga ham styrke til å løfte blikket over situasjonen og til å fatte mot.*6 T

roende før oss har festet blikket på Jesus i krisetider. De har levd med håp mot alle odds. Ja, om Abraham står det skrevet at selv om alt håp var ute, holdt han fast i håpet og trodde.*7 Hvilke forbilder vi har i de som har gått foran oss!

Fest blikket på Jesus

Skal vi fylles av det samme håpet, som har gitt kraft og mot til troende gjennom tidene, er det avgjørende hva vi fester blikket på. Når Peter så på Jesus, gikk han på vannet. Straks han så på de frådende bølgene som slo opp omkring ham, tok frykten overhånd, og han begynte å synke.

Les også

Men Jesus forlot ham ikke synkende. Han grep tak i ham, fikk ham opp, og forklarte at med hjertet fylt av tro kunne han ha vandret videre med vannet som sikkert feste. Peter gikk ikke på vannet. Han gikk på et ord fra Jesus.

«Si bare et ord», sa høvedsmannen som hadde en syk tjener liggende hjemme som trengte helbredelse. Han forsto at Jesu ord representerte høyeste autoritet i universet. Hvis det er deg, så be meg komme til deg, sa Peter, og da Jesus sa: Kom!, svingte han føttene over båtripen og gikk på vannet, han også, akkurat som Mesteren!*8 

«Med blikket festet på Jesus», forteller Hebreerbrevets forfatter oss at vi skal leve.*9 Slik skal vi holde ut. Slik skal vi leve og fylles av håp, tillit og tro, midt i stormer, kriser og krevende tider.

Se oppover

Dette har gitt generasjoner før oss den styrke de har trengt til å fullføre sine livsløp. Og slik vil det styrke oss. «Er dere da reist opp med Kristus, så søk det som er der oppe, hvor Kristus sitter ved Guds høyre hånd.

La sinnet være vendt mot det som er der oppe. Ikke mot det som er på jorden», sier Paulus i brevet til Kolosserne.*10 Dette betyr ikke at vi ikke skal følge med på det som skjer rundt oss i tiden vi lever i. Men det er én ting å holde seg oppdatert om det som skjer, og det er noe helt annet å følge medienes nyhetsdekning døgnet rundt. 

Det er én ting å holde seg oppdatert om det som skjer, og det er noe helt annet å følge medienes nyhetsdekning døgnet rundt. 

Hva retter vi vårt indre blikk mot? Hvilke tanker får prege oss? Hva grunner vi på? Er det som er «her og nå» så fokusert og dominerende at det overskygger alt annet?

Er vi fylt av bekymring, uro og rastløshet, eller er vårt sinn rolig, fylt av fred og kreativt liv? Vi vil våke i tiden, men også se forbi alt det timelige, og vende vårt sinn «mot det er som er der oppe.» Vi må gi vårt indre rikelig tilgang til Guds Ord, og la «Kristi Ord bo rikelig» iblant oss.*11 Det gir oss et annet perspektiv, og kraft til å leve med tro, håp og kjærlighet i møte med omstendigheter som ellers ville inngi frykt, angst og motløshet.

1) Matteus kapittel 6, vers 10
2) Apostlenes gjerninger kapittel 10, vers 38
3) 2. Korinterbrev kapittel 4, vers 4
4) Jesaja kapittel 53, vers 4 – 5)
5) Hebreerbrevet kapittel 11, vers 27
6) Hebreerbrevet kapittel 11, vers 27 (Ida, jeg tror denne er feil)
7) Romerbrevet kapittel 4, vers 4
8) Matteus kapittel 14, vers 25 – 33 (hele historien)
9) Hebreerbrevet kapittel 12, vers 1 – 2
10) Kolosserne kapittel 3, vers 1 – 2
11) Kolosserne kapittel 3, vers 16

Denne artikkelen ble først publisert i magasinet JK. jk.no

© 2023 Jesus People.

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!