Du leser:
Når det koster å følge Jesus. Hva gjør jeg da?

Når det koster å følge Jesus. Hva gjør jeg da?

Avatar photo

Selv om vi nyter gode sommerdager for tiden, med sol og varme, kan mange av oss oppleve stormfulle dager i vårt indre. Hvordan står vi støtt når stormen kommer?

I disse dager settes troen og troskapen til Guds ord på prøve på flere områder. Vi er for så vidt vant til at troen møter motstand fra de som ikke vil ha noe med Jesus eller Guds ord å gjøre. Det blir enda mer stormfullt når forvirringen rundt Guds ords sannhet kommer innenfra, fra egne rekker, blant Guds eget folk. Når det vi tror på og har gitt vårt liv til, blir utfordret, angrepet og latterliggjort, koster det noe å stå for det som er sant. 

Å betale prisen

Vi må faktisk være villige til å betale prisen for å stå fast og holde trosflammen levende i våre egne liv og i våre hjem. Gud har lovet å være med oss alle dager, men han har ikke sagt at å følge ham alltid vil være så komfortabelt og enkelt. En av de største utfordringene ved å være en etterfølger av Jesus er å ydmykt følge etter han og bøye vår vilje for Hans.

Vi lever i en tid der egoet står i fokus. Nylig hørte jeg en ung, kristen si på sosiale medier: «Jeg er kristen, men jeg vil tro på det jeg selv mener er sant og føle det jeg selv synes er greit». Han fikk mye ros for at han sto opp for seg selv, både av kristne og ikke-kristne. Men hvis han ønsker å være en etterfølger av Jesus, trenger vi å være preget av en halt annen tankegang.

Egoet i fokus

Vi lever i en tidsånd av egoisme og narsissisme, der det jeg føler og mener skal være rettesnoren for hvordan jeg lever mitt liv. Selv i møte med den levende Gud vil jeg stå opp for meg selv, og nekte å ydmyke meg under Hans ord. Når vi drives fram av en slik tanke, forsøker vi å manipulere Guds ord slik at den passer inn i det livet jeg ønsker å leve, ikke hvordan Gud ønsker at jeg skal leve.

Når mitt ego blir stående i fokus for teologien, og ikke Gud, kommer vi til å havne på ville veier.

Denne tanken står nemlig i sterk kontrast til det livet Jesus kalte oss til å leve, som etterfølgere og disipler av Ham. «Om noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv og hver dag ta sitt kors opp og følge meg» står det skrevet i Lukas 9,23. 

Konsekvensen

For en tid siden intervjuet jeg en godt voksen kvinne som levde i et lesbisk forhold da hun var ung. Begge var personlig kristne og ville ha Jesus i livene sine,  men etter hvert merket hun at det var noe som skilte henne fra Gud. Nærværet til Gud ble gradvis borte og det ble en kampfull tid.

Til slutt forsto hun at hun måtte være villig til å «miste» sin identitet som homofil, for så å begynne å leve som en ny skapning i Kristus. Da hun brøt med sin homofile livsstil, ble hun fri som menneske og de homofile følelsene forsvant etter hvert. 

Bibelen snakker mye om det nye livet vi er ment til å leve når vi blir født på nytt. «Når det gjelder deres tidligere ferd, så må dere nå avlegge det gamle menneske, som er fordervet ved de forførende lyster. Men bli fornyet i deres ånd og sinn. Og ikle dere det nye menneske, som er skapt etter Gud i den rettferdighet og hellighet som er av sannheten», står det i Ef 4, 22-24.

Når vi blir født på nytt og får Den hellige ånd på innsiden, begynner Guds forvandling innenfra og ut.

Ny identitet

Når vi blir født på nytt og får Den hellige ånd på innsiden, begynner Guds forvandling innenfra og ut. Vi begynner å lytte til Guds røst, og lar hans ord opplyse og lede oss. Den hellige ånd levendegjør Ordet, slik at det gjennom tro, blir virksomt i våre liv. Det handler ikke om å streve og «få til», men om overgivelse.

Les også

Som kristen har jeg ikke min identitet i mine følelser, men i det nye livet med Jesus. Det kan være en kamp å velge på tross av følelser. Men det er et valg vi stilles overfor mange ganger gjennom livet, og på mange områder.

Det er ikke følelsene som er problemet, men hva vi gjør med dem. Som troende er vi nye skapninger i Kristus, og at det er mulig å avkle seg det gamle mennesket. Da skjer det en forvandling innenfra og ut. Det nye mennesket ønsker å leve til Guds ære, selv om det koster noe. 

Kraft til disposisjon

Dessuten sier Guds Ord at Ånden kommer vår skrøpelighet til hjelp. Den samme kraft som reiste Jesus opp fra de døde, lever i deg og meg. Den kraften er til vår disposisjon når vi står i kampen fra tidsånden og mennesker rundt oss som mener det er urimelig å holde fast på Ordet i vår tid. Som etterfølgere av Jesus må Guds ord alltid være vår viktigste autoritet. Vi har jo sagt ja til å ha Jesus som herre i våre liv, og følge etter hans røst.

La oss kjempe for sannheten i Guds ord idag, som gutter og jenter, menn og kvinner etter Hans hjerte. Når følelser, mismot og motstand møter oss, står vi fast på Ordet, I Åndens mektige kraft, fordi vi vet at Hans forordninger er det beste, Hans løfter er til å stole på, og Hans kraft bærer oss igjennom også når det stormer fra alle kanter.

© 2023 Jesus People.

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!