Du leser:
Mannen som endret en nasjon: Hans Nielsen Hauges arv i dagens tjeneste

Mannen som endret en nasjon: Hans Nielsen Hauges arv i dagens tjeneste

Avatar photo

La Hans Nielsen Hauges iver for menneskers omvendelse og frelse være et forbilde for egen tjeneste.

Nedenstående artikkel handler om å løfte fram betydningsfulle historiske hendelser og aktualisere dem i dag. Dette er strategisk tenkning som gir oss og budskapet vi formidler ekstra vind i seilene.

Vi blir visst aldri ferdig med Hans Nielsen Hauge, og siden tre viktige dager i hans liv er naturlig å markere, er det ikke langt mellom merkesteinene. Kanskje ikke alle har det på samme måten, jeg er tross alt tunegutt, og vekkelsespredikanten fra Tune i Østfold er jo – ifølge en boktittel av Alv J. Magnus – «Mannen som forandret Norge».

Viktige markeringer

Hvilke markeringer – jubileer – snakker jeg om? Joda, langfredag 29. mars er 200-årsdagen for Hauges død, og det er bare tre år siden det var betydelige markeringer i anledning 250-årsdagen for hans fødsel. Dermed ble 2021 et dobbelt jubileumsår, idet Hans var 25 år og to dager gammel, da han i 1796 ble åndsdøpt hjemme på Rolvsøy.

Vi i Tune – for oss er det naturlig å løfte fram betydningen av reformatorens liv i forbindelse med 200-årsdagen for hans død. I samarbeid med det energiske paret som driver Tune Prestegård med kultur og kafe, inviterer vi til haugekveld onsdag 3. april, og det er i dette tilfelle predikant Alv J. Magnus og undertegnede.
Ikke bare i hjemkommunen Tune, men ni dager, fra 14. august, blir med i musikalen som omhandler Hauges liv, «Det brenner en ild» – satt opp i Gamlebyen i Fredrikstad.

Jeg anbefaler alle som leser denne artikkelen om å delta i markeringer rundt vårt lands viktigste vekkelsespredikant. Avkristningen er nå så stor og åndskampen så voldsom, at historien om Hauge gir oss inspirasjon og kraft til å løfte fram Jesus. Norge trenger i dag, mer enn noen gang, å bli tent av den samme ilden som brant i Hauge.

Avkristningen er nå så stor og åndskampen så voldsom, at historien om Hauge gir oss inspirasjon og kraft til å løfte fram Jesus.

Nye generasjoner må få høre

Siden begynnelsen av det tredje milleniet virker det som om interessen rundt bondesønnen fra Østfold har økt, og det er viktig at nye generasjoner får høre om denne mannen. Når undertegnede trolig har vært mer enn gjennomsnittlig interessert i Hauge og hans mangslungne liv, er det nok fordi vi er sambygdinger!

Derfor var det naturlig at realskolen her i Tune viste filmen om Hauge. I løpet av de påfølgende år på gymnaset, som også var skolelagenes glanstid, vandret jeg hyllelangs på Sarpsborg Bibliotek for å finne fram til litteratur om Hauge. Den første jeg kastet meg over, var professor Bangs grundige biografi, godt historisk dokumentert. Tre, fire år senere, til 200-årsjubileet for Hauges fødsel, ble en
forenklet utgave av dr. theol. Andreas Aarflots doktoravhandling – «Tro og lydighet. Hans Nielsen Hauges kristendomsforståelse» – utgitt på Universitetsforlaget.

Dette var i begynnelsen av min forkynnerkarriere og ga mer enn inspirasjon, ja, faktisk en ballast i troen som i tillegg til selve bibellesningen fikk bety mye. I fjor høst leste jeg også det gedigne opus om Hauge og haugianerne, som Trygve Riiser Gundersen publiserte for et år siden. Han synes å ha arvet sin mors gullpenn – den mangeårige kulturjournalisten Liv Riiser i Vårt Land – og i et nærmest formfullendt språk flyter fortellingen om Hauge og haugianerne fram.

Løft fram forbildene

Kjære forkynnerkolleger! Min erfaring er at det er klokt å løfte fram betydningsfulle menn og kvinner, forbilledlige sådan, ikke minst ved markante dager som deres fødsel, død eller hva de spesielt huskes for.

Jeg erindrer ennå hvordan 100-årsdagen for pastor Barratts fødsel ble «feiret» på
hjemstedet i Hardanger. Det gjorde inntrykk på en trettenåring, da forstander Tom Erlandsen på sin høytidelige måte holdt minnetale om pinsehøvdingen.

La meg nevne enda et eksempel – 500-årsjubileet for den lutherske reformasjonen, 31. oktober 1517. Forstander Andreas Hegertun i Filadelfia, Oslo ble spurt av en avis om pinsemenighetene skulle «feire» dagen? Ikke det han visste. Men i Pinsemenigheten Salen, Halden inviterte vi presten Jan Gossner, som en god lutheraner, og han og undertegnede åpnet for et jubileumsmøte midt på blanke formiddagen denne tirsdagen.

Mange av byens innbyggere var allerede i Halloween-modus – det ble imidlertid nesten fullt hus. Dette ble lagt merke til, det var virkelig verdt å markere Luthers ensomme kamp mot pavekirken for å ta tilbake rettferdiggjørelsen ved tro!

Les også

Symposium på Litteraturhuset

Når jeg skriver disse linjer oppdager jeg e an annonse, der også Litteraturhuset i Oslo 15. april inviterer til «Hans Nielsen Hauge Symposium». Slike milepæler er gode anledninger til å løfte fram aktuelle saker. Vær oppmerksom på at
dette året feires også kristenrettens tusen år i Norge, 1024 – 2024. Dette er en betydelig knagg å henge dagsaktuelle tanker på og løfte dem fram i offentligheten gjennom skrift og tale. Dette kan vi bruke talerstolen til!

Kjære kolleger og andre! Anledningen som blir oss gitt, ved Hauges død, kan med fordel benyttes til atter en gang å stille i fokus den nordmann som mange holder for å være en av de viktigste som har levd – Hans Nielsen Hauge. La hans iver for menneskers omvendelse og frelse være et forbilde for egen tjeneste. Les en av bøkene om ham, gjør en reise ned til hjemstedet i Østfold, du kan spasere rundt i rommene i barndomshjemmet, kjenne på «atmosfæren» og betrakte gjenstander og danne deg et bilde av forholdene slik de var for over 200 år siden.

La hans iver for menneskers omvendelse og frelse være et forbilde for egen tjeneste.

Og gjør man først en reise til disse trakter, bør også veien legges innom
Tune bygdemuseum – Grålumstua – ikke langt fra Tune kirke, der Hauge i en «kristelig samling» ble advart av prest og fut for å holde møte, det var jo i konventikkelplakatens tid.

Inspirerer

Vi synes det er strålende i forbindelse med Hauges død å kunne ha en markering i
prestegården i Tune. Her møtte den unge Hans sogneprest Gerhard Seeberg, som ble begeistret for den gudfryktige ungdommen og holdt ham under sine vinger – i hvert fall i begynnelsen. Han fikk tilgang til sokneprestens unike
bibliotek bestående av 8.000 bøker! Men Seeberg gjorde så mye underlig og behandlet folk så utilbørlig at hans prestetjeneste ble avsluttet etter 17 år, i 1795, og det gikk til brudd mellom Hauge og Seeberg,

Imidlertid – mannen og historien inspirerer!

© 2023 Jesus People.

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!