Du leser:
Lydighet: en sikker oppskrift på åndelig vekst

Lydighet: en sikker oppskrift på åndelig vekst

Avatar photo

I vår individualistiske kultur hvor selvrealisering og enkeltindividets frihet tillegges stor verdi, kan begrepet “lydighet” ha en litt negativ klang i manges ører.

Noen får kanskje assosiasjoner til hundeoppdragelse, eller strenge religiøse og politiske miljøer med stor grad av kontroll over medlemmene. I min vandring med Gud har lydighet blitt et begrep som er utfordrende, men som jeg forbinder med et spennende gudsliv, og å leve i tro.

Hver gang Gud snakker til oss, enten gjennom det han åpenbarer for oss i Bibelen, eller når han snakker direkte med oss gjennom andre kanaler, så henger utfordringen der i luften: Hvordan skal vi respondere på dette? Enten kan vi ignorere ham, og på den måten la hjertene våre hardne (Heb 3,15), eller vi kan “ta Gud på ordet” og i lydighet gjøre det han ber oss om.

Andeconfit eller vaffel?

Gjennom hele Bibelen finner vi historier om menn og kvinner som hører fra Gud, og som ønsker å være lydige, men som møter diverse barrierer som de må overvinne ved å velge å stole på ham. Men hvorfor er egentlig Gud så opptatt av lydighet?

En måte å se det på, er at Gud er Herren, og han vil ha det han har bestilt. Litt på samme måte som hvis du har bestilt andeconfit med mandelpoteter og rødvinssaus på restaurant. Hvis kelneren etter en time kommer og serverer deg en vaffel med syltetøy, så hadde sikkert du også protestert. Ikke fordi du ikke liker vaffel, men fordi du tross alt hadde bestilt andeconfit, og vaffelen blir en illustrasjon på at kelneren ikke fulgte med, eller brydde seg om hva du ville ha.

På samme måte er det ikke likegyldig for Gud hva vi gir til ham verken som menighet, eller i livene våre, når han gir oss en tydelig bestilling på hva han vil ha.

Vaffelen blir en illustrasjon på at kelneren ikke fulgte med, eller brydde seg om hva du ville ha

Lydighet som kommuniserer kjærlighet

Et annet perspektiv er at vår lydighet kommuniserer vår tillit og kjærlighet til Gud. Jesus løfter frem lydighet til hans bud som et av tegnene på at vi elsker Gud (Joh 14,15), og sammenligner et liv i lydighet med et hus bygd på fjell (Matt 7,24).

Ofte krever lydighet noe av oss, enten det er å gå mot strømmen, eller å legge ned noe som vi er glad i. Når vi likevel velger å gjøre det Gud har sagt, er det som at vi roper til Gud med livene våre, så både Gud og mennesker hører: “Du er viktigst og jeg stoler på deg!”. Jesus elsker når vi tar risikoen, og velger lydighet til ham over hensyn til oss selv, og frykten for å mislykkes.

I Første Samuelsbok kapittel 15 finner vi kong Saul i en situasjon som illustrerer viktigheten av å legge akt på Guds ord når han har talt. Gud hadde dømt amalekittene for deres ondskap og bedt kong Saul om å slå dem og alle husdyrene deres med bann. Saul var redd for reaksjonen til folket som han ledet, og tenkte at han kunne erstatte det Gud hadde bedt ham om å gjøre med noe som ville gjøre ham bedre likt og som var mer beleilig. Derfor sparte han amalekittenes konge og lot folket ta av de fineste dyrene for å ofre dem til Herren.

Saul var redd for reaksjonen til folket som han ledet, og tenkte at han kunne erstatte det Gud hadde bedt ham om å gjøre

Gud konfronterte Saul gjennom profeten Samuel, og når Saul prøvde å forsvare seg selv ved å si at han ikke hadde gjort noe galt fordi han skulle jo ofre dyrene til Herren, så fikk han til svar:

Les også

“Har Herren sin glede i brennoffer og slaktoffer like mye som i lydighet mot Herrens ord? Nei, å adlyde er bedre enn slaktoffer, å lytte er bedre enn fett av værer” (1 Sam 15,22)

Eller med andre ord: Hvorfor serverer du meg vaffel når jeg ba om andeconfit? Saul ble distrahert av synspunktene til menneskene rundt seg, og tenkte kanskje at det ikke var så nøye hva Gud hadde bedt ham å gjøre, bare han ga Gud noe. Sauls ulydighet eksponerte også hjertet hans, og mangelen på kjærlighet til Gud. Saul stolte mer på sine egne ideer enn Guds ord, og var mer opptatt av å være mennesker til lags, enn å stole på Gud og søke hans velvilje. Til slutt førte Sauls valg til at Gud måtte forkaste ham som konge over folket sitt.

Å frykte Gud mer enn mennesker

Det kan være veldig krevende å gå mot strømmen, og noen ganger ber Gud oss om å gjøre ting som føles ubeleilige, eller som møter mye motstand. Det mest behagelige kan være å tenke at Gud er fornøyd bare vi er opptatt med “kristne” ting, men Gud viser oss gjennom sitt ord at det viktigste vi kan gjøre er å være lydige til det han faktisk har bedt oss om å gjøre. Det er i disse valgene at vår tillit og kjærlighet til Gud blir synliggjort, og vi får også en mulighet til å vokse i relasjon med ham.

Det viktigste vi kan gjøre er å være lydige til det han faktisk har bedt oss om å gjøre

Guds utfordring som også gjelder for oss i dag, er å frykte ham mer enn mennesker, og gi akt på det Gud har sagt slik at han får det han har bestilt, både når det gjelder menigheten og i våre liv. Hvis du er villig, kan du spørre Gud om hva han vil du skal gjøre i dag, så kanskje du opplever at han taler til deg. Må Gud fylle oss med kjærlighet til ham, og gi oss mot og tro til å respondere i lydighet når han taler til oss. Det er en sikker oppskrift på åndelig vekst og et spennende liv med Gud.

© 2023 Jesus People.

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!