Du leser:
Lev nå!

Lev nå!

Avatar photo

Alf Prøysens store sang, «Du skal få en dag i mårå», er sunget til stor trøst i generasjoner, helt siden den så dagens lys. Sangen rommer en viktig sannhet om livet: Gud har gitt oss dagene, en dag om gangen, de begynner og de slutter, og det finnes alltid en ny dag.

Hver dag er en gave til oss, og vi må forstå dette grunnleggende prinsippet: Det finnes alltid en ny begynnelse, det finnes alltid nye muligheter, tiden kommer til oss, den går ikke fra oss. Tiden kommer til oss i form av nye, blanke dager, og ved Guds hjelp får vi styrke til å leve dem. 

Du kan ikke forandre nåtiden gjennom fortiden, du kan ikke leve om igjen. Du kan heller ikke forandre nåtiden ved å forsøke å skyve den inn i fremtiden, med tanken; når bare si og så skjer, daaaa skal livet bli bra, da… Nei, du kan bare påvirke nåtiden om du omfavner dagen i dag. Vi må leve mens vi lever, utnytte dagene, og ikke leve verken i fortid, eller fremtid, men i nåtid. 

Jesus, vår veiviser

Vi er ikke skapt for å bære bagasje fra fortiden, eller bekymre oss over fremtiden. Vi er skapt til å leve i fellesskap med Gud. Jesus kom for å være vår veiviser i livet. Han er Livet. Han er Veien, han er måten å leve livet på. Han er fullt ut menneske og fullt ut Gud. Gjennom Jesus viser Gud oss hvordan Livet kan leves, i fellesskap med ham.

Vi er ikke skapt for å bære bagasje fra fortiden, eller bekymre oss over fremtiden.

Livet kan ikke leves på noen annen måte enn dag for dag. En dag av gangen. Dette er jo selvsagt, men ofte er vi ikke bevisste på akkurat dette. «Alla dessa dagar som kom och gick, inte visste jag att de var livet», lyder et velkjent sitat fra en den svenske dikteren Stig Johansson. Hvordan vi lever dagene, avgjør hvordan vi lever livet. Vi trenger derfor å fokusere på de ulike faktorene som påvirker dagene våre aller sterkest. La oss se på tre av dem. 

Jesus sier: «Vær ikke bekymret for morgendagen; morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage» (Matt 6, 34). I Hans velkjente bønn, der Han lærer disiplene å be, finnes også dette sterke fokuset på å leve livet dag for dag: «Gi oss hver dag vårt daglige brød». Har vi det vi trenger for dagen, så er det nok.

1. Ditt sinn

«Lik en ødelagt by med nedrevet mur er en mann som ikke kan styre sitt sinn», sier Ordspr 25, 28. Slik en mann tenker i sin sjel, slik er han. Mennesker med de aller beste forutsetninger, kan allikevel rive ned alt rundt seg gjennom en gjennomgående negativ tankegang. Det er ingenting i det ytre som hjelper, de er nødt til å gjennomgå en dyptpløyende endring i sitt sinn, om de skal få endret sin livskvalitet. «La dere forvandles ved at sinnet fornyes», sier Rom 12, 2.

Varig forandring starter i det indre. Fil 4, 8 gir oss en innholdsfortegnelse over anbefalt tankegods i vårt sinn: «Alt som er sant, alt som er edelt, rett og rent, alt som er verd å elske og akte og all god gjerning og alt som fortjener ros, legg vinn på det».

Et menneske som konstant dveler ved det edle, det rette, det rene og sanne, det som er elskverdig og prisverdig, et slikt menneske vil være salig. Ingen tvil om det!

Paulus og Silas var så til den grad gjennomsyret av dette, at de sang lovsanger med høy røst da de satt fengslet i det innerste fangehullet. Hvis de sang i fengslet, med ryggen full av verkende piskeslag, gir det oss et sterkt inntrykk av hvilken oppdrift de hadde på innsiden.

Et menneske som konstant dveler ved det edle, det rette, det rene og sanne, det som er elskverdig og prisverdig, vil være salig.

«Dere må bli fornyet i sjel og sinn», slår Ef 3, 24 fast. Et menneske lar seg forvandle gjennom å arbeide med sine tankemønstre. «Den som styrer sitt sinn er bedre enn den som inntar en by», sier Ordspr 16, 32. Det sier en hel del om hvilken investering den gjør som prioriterer arbeidet med sitt sinn. Dette er en del av vår daglige vandring med Gud.

Sinnets fornyelse er ikke noe du gjør en gang og så er du ferdig med det. En kjent forkynner har sagt: «Din sjel forblir ikke fornyet, lenger enn ditt hår forblir kjemmet». Vi utsettes for nesten konstant påvirkning av sjelen gjennom vår dag, men vi bestemmer selv hva vi vil, og hva vi ikke vil, ta innover vår sjel.

Med vårt sinn fylt av Guds Ord og tanker, har vi en uutømmelig kilde av liv å hente fra, uansett hva som skjer rundt oss. I 1 Pet 3, 4 står et vidunderlig ord til kvinnene: «Deres smykke skal være det indre skjulte menneske med sitt milde og rolige sinn». Den som er koblet med den levende Gud hjerte til hjerte, har i sitt indre en oase av velsignet liv.

2. Din tale 

«Den som elsker livet og vil oppleve dager med lykke, han må holde sin tunge fra det onde og sine lepper fra svikefull tale», sier 1 Pet 3, 10. Den som vil oppleve dager med lykke, må holde tungen i tømme. Det er ingen vei utenom «Død og liv er i tungens vold», sier Ordspr 18, 21 og i Ordspe 15, 4 står det at «En varsom tunge er som et livstre».

Det hjertet er fylt av, taler munnen. Det du tror i ditt hjerte og sier med din munn, det vil skje. «Om noen sier til dette fjellet: Løft deg og kast deg i havet! Og han ikke tviler i sitt hjerte, men tror at det han sier, vil skje, så skal det også gå slik», sier Jesus til sine disipler (Mark 11, 23).

Det finnes en enorm kraft i det som går ut av vår munn. Jesus møter oss midt i vår hverdag når Han sier: «Vær altså ikke bekymret og si: Hva skal vi spise? eller: Hva skal vi drikke? eller: Hva skal vi kle oss med? Alt dette er hedningene opptatt av; men den Far dere har i himmelen vet at dere trenger alt dette. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg».

Disse ordene forkynner en helt annen livsstil enn den som er vanlig blant mennesker flest. Jesus sier at vår tro til Gud gjenspeiles i måten vi snakker på! Taler vi med bekymring, eller stoler vi på løftene om at den som søker Guds rike først får alle de andre tingene i tillegg? Stoler vi på det Jesus sier her, at vi har en Far i himmelen som vet hva vi trenger til vårt livsopphold, og at Han er vår forsørger? Ja, da vil våre ord være fulle av trygg og positiv tillit. 

3. Dine relasjoner 

«Den som sprer velsignelse, trives godt, den som oppkvikker andre blir oppkvikket selv», står det i Ordspr 11, 25. Måten vi omgås andre på gjennom vår dag, er helt avgjørende for vår livskvalitet.

Den som velger å fokusere på andres ve og vel, vil trives godt selv. Jesus sier: «Gjør mot andre det du vel at de skal gjøre mot deg». Og i Jak 2, 8 finner vi den kongelige lov etter skriften: «Du skal elske din neste som deg selv».

«La ikke solen gå ned over din vrede», sier Ef 3, 26. Blir du vred, så må du være ferdig med saken før solen går ned. For en visdom: Ingenting rekker å bli virkelig stort på én dag. Med disse grunnprinsippene er vi godt rustet til å møte både gode og vrange mennesker som kommer i vår vei.

Jesus har gått foran oss gitt oss et eksempel å følge: Ikke bare skal vi vandre i kjærlighet til alle dem omkring oss som er enkle og gode, oppriktige og sanne; vi er kalt til å følge Jesus i det å elske våre fiender, og gjøre vel mot alle dem som gjør oss urett.

Kjærlighetens vei

Følger vi ham på denne veien, går vi på den høyeste mulige vei i våre relasjoner. Vi går kjærlighetens vei, og har kjærlighetens ressurser å hente fra: Den er tålmodig, velvillig, den misunner ikke, den skryter ikke, er ikke hovmodig, gjør ikke noe usømmelig, den søker ikke sitt eget, blir ikke oppbrakt, den gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten. Den utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. Den vender det andre kinnet til, og går gjerne en ekstra mil med glede.

Tanken, talen, relasjonene. Om vi tar imot og lytter til den visdommen Guds ord gir oss for disse tre områdene, vil det påvirke alle våre dager. Ved Guds godhet får vi kraft til å legge fortiden bak oss, se med tillit og håp inn i fremtiden, og leve dag for dag i tro. 

Han er med oss alle dager.

Noen skriftsteder om dagene våre:

Din er dagen, og din er natten; du satte sol og måne på sin plass. Du fastsatte alle jordens grenser, sommer og vinter er det du som har skapt (Sal 74, 16).

Lær oss å telle våre dager, så vi kan få visdom i hjertet  (Sal 90, 12).

Dette er dagen som Herren har gjort; la oss juble og glede oss på den (Sal 118, 24). 

Jeg vil love deg hver eneste dag og prise ditt navn til evig tid (Sal 145, 2). 

Mister du motet på trengselens dag, da har du liten styrke (Ordspr 24, 10). 

Før dagen gryr er hun oppe (Ordspr 31, 15). 

De holdt sammen, og hver dag samlet de seg trofast på tempelplassen, og i hjemmene brøt de brødet, og de spiste sammen med oppriktig og inderlig glede. De lovet Gud og alle satte pris på dem. Hver dag ble nye mennesker frelst, og Herren la dem til menigheten (Apg 2, 47). 

Den som vil følge etter meg, må fornekte seg selv og ta sitt kors opp hver dag, og følge meg (Luk 9, 23).

© 2023 Jesus People.

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!