Du leser:
Kvitt deg med det kjedelige kristenlivet, bli fylt av Ånden

Kvitt deg med det kjedelige kristenlivet, bli fylt av Ånden

Avatar photo

Det er dessverre altfor vanlig at kristne mennesker kjører i vei og tar sine valg basert på hva som virker spennende i øyeblikket, og ikke på hva som er Guds plan for sitt liv. Hvorfor bruker vi ikke Den hellige ånd, spør Kjetil Garder.

På søndagsskolen lærte vi fra Bibelen at Den hellige ånd viste seg som en due, som ild, eller som en tåke. Etter hvert som vi ble litt eldre lærte vi at Den hellige ånd deler ut nådegaver (1 Kor 12) og at alle kan oppleve tungetale.

Vi lærte at Han var en person (selv om vi ikke forsto hva det betyr) og vi lærte at Han er den tredje personen i Gud (treenigheten). Vi lærte at Han flytter inn i oss når vi tar imot Jesus Kristus som Herre og frelser i våre liv, og vi har lært at Han kan fylle oss gjennom det som kalles åndsdåp.

Jesus kaller Ham «talsmann» i Johannes 16, og selv om Den hellige ånd er mye mer enn talsmann har Han som en av sine oppgaver å sørge for kontakt og kommunikasjon mellom oss og Gud. Kommunikasjonen skjer direkte i personlig (1:1) kommunikasjon, eller i form av profetiske budskap – for eksempel i grupper av mennesker. 

Over oss, eller inne i oss?

I det gamle testamentet leste vi at Den hellige ånd støtt og stadig kom over profeter og konger, med en salvelse som var knyttet til tjeneste og gjerning.

I det nye testamentet starter Lukas evangeliet med et englebesøk som varsler den unge jenta Maria om at Den hellige ånd vil befrukte henne. Hun skal bli mor til Jesus. Parallelt leser vi at slektningen Elisabeth er gravid og bærer Johannes døperen.

Om Johannes døperen står det at han var fylt av Den hellige ånd fra mors liv (Lukas 1, 5) og at det samme skjedde med moren Elisabeth – hun ble fylt av Den hellige ånd.

I Joh 20, 22 kommer Jesus gjennom en låst dør og blåser på apostlene, samtidig som Han sier: ta imot Den hellige ånd. I Apg kapittel 2 leser vi om hvordan Den hellige ånd fyller (åndsdåp) alle som blir frelst etter hvert som apostlene legger hendene på dem og ber om at de skal bli fylt av Den hellige ånd (Apg 19, 6).

Vi leser om hvordan Den hellige ånd fylte 120 personer på øvresalen og samtidig ga dem nye språk, som de egentlig ikke kunne snakke.

Langt mer enn en due…

Bibelen forteller oss at Den hellige ånd har en lang rekke personlige og menneskelignende egenskaper. Dette gir nytt perspektiv til 1. Mos 1, 26:  «Gud sa:  La oss gjøre mennesker i vårt bilde etter vår lignelse».

Vi vet at Jesus og Den hellige ånd var til stede fra start, og det er naturligvis disse to Gud snakker om når Han bruker ordene «vårt og vår». 

Den hellige ånd kan være bestemt (Apg 16, 6-7). Han kan ha empati (Rom 8, 26), Han har ønsker og behov (Rom 8, 27), Han kan operere selvstendig (Mark 5, 30), Han kan bli såret og lei seg (Ef 4, 30 ), Han vil mistrives i et menneske som lever i synd (Sal 51, 13) , Han kan trekke seg unna og bli passiv (1 Tess 5,19), Han kan glede seg sammen med oss (Rom 14.,17).

Flere steder i evangeliene ser vi at Den hellige ånd er bærer av kraften som Jesus er helt avhengig av for å kunne utføre under, tegn og mirakler. Jesus utførte ingen mirakler på jorda før Han ble døpt av døperen Johannes og straks døpt av Den hellige ånd som kom i skikkelsen av en due (Luk 3, 22).

Det var Den hellige ånd som fylte Jesus med overnaturlig kraft og nådegaver til å fungere i tjenesten som Messias. I Luk 5, 17 står det rett ut at Jesus var avhengig av at kraften til å helbrede skulle være til stede. Denne presiseringen viser oss at Jesus hadde perioder hvor denne kraften ikke var til stede eller ikke var virksom.

At vi snakker om Den hellige ånd sin kraft blir ganske tydelig i Mark 5, 30 der Jesus selv merker at en kraft på selvstendig måte går ut av Ham og inn i kvinnen som blir helbredet. Jesus har ikke selv oppdaget kvinnen.

Skriftstedet er veldig interessant i forhold til forståelsen av kompetanse og autoritet mellom Jesus og Den hellige ånd. Det er helt tydelig at de opererte side om side når Jesus gikk på jorda. Senere sier Jesus at Han har fått «all makt i himmel og på jord» (Matt 28, 18) og at Han skal sende Den hellige ånd (Joh 16, 7).

Vi ser at det muligens har skjedd en endring i oppgavefordelingen ved oppstandelsen, slik at Jesus kan ha fått en overordnet rolle i forhold til Den hellige ånd, som samtidig får helt nye arbeidsoppgaver.

Den hellige ånd er en sterk medvirkende faktor til å gjøre kristenlivet ditt spennende og mer impulsivt og uforutsigbart.

Ledet av Ånden

På mange måter er det slik at Den hellige ånd er en sterk medvirkende faktor til å gjøre kristenlivet ditt spennende og mer impulsivt og uforutsigbart.

De aller fleste kristne lever et helt liv som inkluderer noen møtebesøk og kristne rutiner i løpet av en uke, år etter år. Det er de færreste av oss som lever slik disiplene gjorde i Apostlenes gjerninger, eller slik Elias og Elisa levde i det gamle testamentet.

Det er egentlig ingen logisk grunn til at det skulle være slik. Jesus har kalt oss til å være lys og salt i verden, noe som er en klar oppfordring til å leve tett på ikke-kristne mennesker og påvirke omgivelsene våre konstant.

Jesus sa at følgende tegn skulle følge de som tror (Mark 16, 17); «I mitt navn skal de drive ut onde ånder. De skal tale med nye tungemål.  De skal ta slanger i hendene, og om de drikker dødelig gift, skal det ikke skade dem. På syke skal de legge sine hender, og de skal bli helbredet». 

Paulus sa at vi skulle jakte på de beste nådegavene (1 Kor 12, 31). Dette er gaver eller «åndelige evner» du kan lese om i 1 Kor 12, 8-11. Dette er spennende greier, som handler om å fungere på overnaturlig måte, i en åndelig verden, mens du eksisterer og lever i din vanlige fysiske verden. 

Hvis du ikke har forsøkt å la deg bli ledet av Den hellige ånd, så bør du prøve. Du kommer til å se ting som andre ikke ser, høre ting andre ikke hører, profetere, og se at mennesker blir helbredet når du legger hendene på dem.

Det er Gud som gjør alt sammen, fordi du kobler deg på Den hellige ånd som bor inni deg. Det er Den hellige ånd som styrer og aktiverer evnene (1 Kor 12,11).

Hvorfor leve et tregt og kjedelig kristenliv når Gud har satt foran deg en åpen dør som du kan gå gjennom og komme inn i et liv der du på samme måte som Jesus, kan gjøre de samme tingene som Han gjorde når Han gikk på jorda, i Hans navn. Bibelen sier faktisk at du kan gjøre større enn ting enn Jesus gjorde (Joh 14, 12-14).

Mennesker kommer til å bli helbredet rundt deg, mennesker kommer til å bli frelst rundt deg, og livet ditt kommer aldri mer til å bli det samme. Kvitt deg med det kjedelige kristenlivet med en gang, be Den Hellige Ånd om å aktivere Jesuskraften i ditt liv.

Les også

Kvitt deg med det kjedelige kristenlivet med en gang, be Den Hellige Ånd om å aktivere Jesuskraften i ditt liv.

Den hellige ånd gjør livet spennende

I dag er det en begrenset andel av aktive kirkegjengere som gjør daglig bruk av Den hellige ånd som samarbeidspartner. Omtrent samtlige av disse begrenser Den hellige ånds virkeområde til å gjelde spørsmål om teologi og menighetsliv.

Men dette blir altfor snevert i forhold til hva hensikten var når Jesus sendte Den hellige ånd for å bo i oss. Jesus sier det rett ut i Joh 14, 26: «Men talsmannen, Den hellige ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, Han skal lære dere alle ting, og minne dere om alt det som jeg har sagt dere».

Jesus har sendt Den hellige ånd til oss for at Han skal lære oss alle ting, også de tingene som ikke har noe med kirken å gjøre.

Det ligger i Guds natur å velsigne oss, og ønske at vi skal lykkes (Sal 1, Jer 17, 7). Salme 1 sier at alt skal lykkes for oss dersom vi holder oss nær til Gud. Gud arbeider derfor for at vi skal ha suksess også på de områder i livet som ikke nødvendigvis er preget av kirkeliv og åndelige spørsmål. Vilkåret er bare at vi skal holde oss nær til Han og koble Han inn på alle viktige områder og beslutninger.

Bibelen er full av eksempler på hvordan mennesker fikk tiltale fra Gud på hvordan de skal forholde seg i vanskelige spørsmål, hvordan velge riktig strategi (f. eks 1 Mos 30, 31).

Koble på Ånden

Det er utrolig klønete av kristne mennesker å ikke koble inn Den hellige ånd, (som i realiteten er Jesu egen Ånd inne i oss) i viktige spørsmål. Spørsmål som er helt avgjørende for vår retning videre i livet. Her er noen eksempler på viktige menneskelige beslutninger som alle kristne mennesker burde ta opp med Den hellige ånd før man gjør noe med på egen hånd:

  • Hvilken utdanning skal jeg velge?
  • Skal jeg ta et år på bibelskole?
  • Hvem skal jeg være kjæreste med?
  • Hvem skal jeg gifte meg med?
  • Hvor skal vi bo?
  • Hvilken jobb skal jeg søke på?

Likevel er det helt vanlig at kristne mennesker kjører i vei og tar sine valg basert på hva som virker spennende i øyeblikket, og ikke tenker på hva som er Guds plan for sitt liv (Fork 6, 10). Like mange ser bakover etter noen år, og tenker hvordan det ville vært om de hadde gjort ting annerledes? Det slipper man å lure på hvis saken er drøftet med Den hellige ånd på forhånd.

Mange ser bakover etter noen år, og tenker hvordan det ville vært om de hadde gjort ting annerledes? Det slipper man å lure på hvis saken er drøftet med Den hellige ånd på forhånd.

Bli velsignet

Jesus sier i Matt 6, 33; «Søk da først Guds rike og Hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg!» Når Jesus sier at vi skal få alt dette i tillegg så snakker Han om materielle goder som mat og klær. Ingen skal lide nød eller gå glipp av velstand fordi man velger å gå den veien Herren har planlagt for sitt liv.

Ved å bruke Den hellige ånd som filter for alle viktige beslutninger så holder du deg på en sti hvor Bibelen sier at du skal være velsignet i alt du gjør (Ordsrk 16, 3), i tillegg har du løftet om at du skal få alt annet (som du velger bort) i tillegg.

Så hva venter vi på? Be Herren om å velsigne deg når du studerer slik at du forstår hva du leser. Be om at Han velsigner deg på eksamen, med gode karakterer og et bra jobbtilbud. Be om at Han velsigner deg med den beste ektefellen du kunne få (1 Tess 4, 4), ingen vet bedre enn Han hvem som passer bra for deg.

Pass på å gi tiende hver gang du tjener penger så kan du stå på løftene i Mal 3, 10 om at himmelens sluser skal åpne seg for deg. Den som betaler tiende trenger aldri mer bekymre seg for økonomi. Be Herren om å lede deg i alle spørsmål, både i og utenfor menighet, skal du kjenne at Han har store planer for deg og at Han elsker deg.

Lykke til.

© 2023 Jesus People.

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!