Du leser:
Ikke gjør det så vanskelig!

Ikke gjør det så vanskelig!

Avatar photo

Mange kristne på om noe de får en tanke om å si eller gjøre «bare» er fra dem selv og ikke fra Gud. Dette tenker jeg i de aller fleste situasjoner er en unødvendig belastende og delvis konstruert problemstilling.

Mange kristne er opptatt av å høre fra Gud og bli ledet av ham. Det er positivt, for Gud er en forkjemper for det som tjener til fred. Derfor sier han i sitt ord «La oss strebe etter det som tjener til fred og til å bygge opp fellesskapet.»

Fra Gud?

Samtidig lurer mange kristne på om noe de får en tanke om å si eller gjøre «bare» er fra dem selv og ikke fra Gud.

La oss strebe etter det som tjener til fred og til å bygge opp fellesskapet.

Når du får en god tanke, kreativ innskytelse, positiv impuls eller en velsignende ide og lurer på om det er fra deg selv, eller om Gud er i det, kan du som oftest gå ut fra at dere begge er involvert.

God hjelp

Tre spørsmål som kan hjelpe å klarlegge at Gud er med i tanker, innskytelser, impulser eller ideer vi får og så omsette disse i praksis er følgende:

Les også

  1. Blir mennesker velsignet?
  2. Er det til glede for Gud?
  3. Er det dekning for mulige kostnader – tid, evner, ressurser, eventuelt finanser?

Med positivt svar på disse spørsmålene tenker jeg at det betyr grønt lys for å kjøre på.

Våg å bidra

Vi skal ikke være så redd for at det bare er oss selv, men mer våge å gå på de impulsene vi får enten det er å si noe eller gjøre noe utover å si noe. La oss bidra med det som tjener til fred og til å bygge opp fellesskapet.

© 2023 Jesus People.

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!