Du leser:
Hva betyr det å bli prøvet av Gud?

Hva betyr det å bli prøvet av Gud?

Sten Sørensen

Vi kan bli fristet gjennom våre gaver og talenter til selvskryt og hovmodighet. Der hvor vi er sterkest, må vi alltid være på vakt. 

Fristelser er ikke ment for å svekke oss, men for at vi skal komme sterkere og renere ut av testen.

Vi leser Matt 4, 1 – 11: «Da ble Jesus av Ånden ført ut i ørkenen for å fristes av djevelen. Og da han hadde fastet i førti dager og førti netter, ble han til sist sulten. Og fristeren kom til ham og sa: Er du Guds Sønn, så si at disse steinene skal bli til brød! Men han svarte og sa: Det står skrevet: Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn. Da tok djevelen ham med seg til den hellige by og stilte ham på templets øverste hjørne. Og han sier til ham: Er du Guds Sønn, så kast deg ned! For det står skrevet: Han skal gi sine engler befaling om deg, og de skal bære deg på hendene, for at du ikke skal støte din fot mot noen stein. Jesus sa til ham: Det står også skrevet: Du skal ikke friste Herren din Gud. Igjen tok djevelen ham med opp på et meget høyt fjell, og viste ham alle verdens riker og deres herlighet. Og han sa til ham: Alt dette vil jeg gi deg, dersom du vil falle ned og tilbe meg. Da sa Jesus til ham: Bort fra meg, Satan! For det står skrevet: Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene. Da forlot djevelen ham, og se, engler kom og tjente ham».

Jesu fristelseshistorie

Denne bibelteksten er kalt Jesu fristelseshistorie. Hvem har ikke gjort seg tanker om denne dramatiske innledningen til Jesu gjerning på jord? Tenk at Jesus også ble fristet. Han er jo prøvd i alt i likhet med oss, bare uten synd.

Det greske ord for fristelse har et annet element i seg; nemlig å bli satt på prøve. Vi leser om at Abraham ble satt på prøve. 1 Mos 22,1-2. I vår tekst blir Jesus satt på prøve.

Gud ønsker ikke å friste oss for å føre oss til fall. Nei. Han kan prøve oss. Det vi kaller fristelse, er ikke ment til å få oss til å synde; det er ment til å gjøre oss i stand til å overvinne synden. Det er ikke ment til å gjøre oss onde, det er ment til å gjøre oss gode. Det er ikke ment til å svekke oss, men til å komme sterkere og renere ut av prøven.

Det menneske som Gud ønsker å bruke – blir prøvet, husk det. Les 1 Kor 10, 13.

Velg bønn

Jesus fristelser fant sted i ødemarken. Før sin offisielle tjeneste måtte Jesus bruke tid med Gud alene. Han måtte få klarhet i ting før han begynte sin tjeneste. Dette er også en viktig påminnelse til oss å bruke tid i bønn. La oss ikke velge bort denne viktig siden i kristenlivet, samfunnet med Gud i bønn. 

Ofte trakk Jesus seg til side, avsides, leser vi i Bibelen. Han brukte tid i bønn som en viktig del av sin tjeneste. Her er det en viktig påminnelse for oss også; glem ikke bønnelivet. Sett av tid avsides med Gud.

Lukk igjen din dør, sies Jesus, om det å be. Det vi ber i lønnkammeret vil bli avlønnet i det synlige. Vær frimodig.

Har du lagt merke til at angrep i kristenlivet kan komme etter en god dag. I teksten var Jesus blitt døpt, og himmelen bekreftet Jesus. Deretter ble Jesus av Ånden ført ut i ørkenen for å fristes. Tenk også på profeten Elia som vant over alle Bals profeter. En storslagen seier. Kort tid etterpå ønsker han seg døden. 1 Kong 19, 3-4.

Etter en aksjon kommer det gjerne en reaksjon. Det virker nesten som en livslov at etter at vår motstandskraft har vært på sitt høyeste, faller den brått til sitt laveste. 

Svak eller sterk

Jeg har undervist ofte om at vi blir fristet på vårt svakeste punkt. Det er sant. Men vi kan også bli fristet på vårt sterkeste punkt. Vi kan bli fristet gjennom våre gaver og talenter til selvskryt og hovmodighet. Hovmod står for fall. Der hvor vi er sterkest, må vi alltid være på vakt. 

Ingen disipler var til stede da Jesus var i bønn i disse 40 dager. Han var på fjellet alene. Ingen disipler skrev ned det som skjedde. Det er Jesus som forteller oss hva som skjedde. Det blir som et hellig og ærbødig øyeblikk å få innsyn i Jesu personlige og nære kamp. Han forteller hva han gjennomgikk. Det er gripende.

Også senere i sin tjeneste ble Jesus fristet. Han måtte si til Peter ved en anledning: «Vik bak meg Satan» (Matt 16, 23). Peter prøvde seg på en lettere vei, og blir satt på plass av Jesus. Se også Luk 22, 28. Prøvelser var en del av Jesu liv. For ikke å snakke om da Jesus ble fristet i Getsemane-hagen. Men han seiret i sine prøvelser.

Fristelser skjer fordi vi er mennesker her på jorden. Ingen slipper unna. De forandrer bare karakter etter hvor vi er i livet. Heldigvis hjelper Jesus oss til å seire i fristelsene som vi møter.

Kompromiss aldri

Fristelser kan være å inngå kompromisser. Fristeren sa til Jesus: Gå med på mine betingelser. Sett ikke kravene dine så høyt. Se litt gjennom fingrene. Da vil du også bli mer likt av dine medmennesker. Det høres så forlokkende ut med et forlik og kompromiss.

Jesus åpnet ikke for kompromisser i den kristne tro. Kristentroen kan ikke gå ned på verdens nivå. Den må løfte verden opp til sitt eget nivå. Jesus kompromisset aldri. 

Velsignet dag!

© 2023 Jesus People.

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!