Du leser:
Hvetekornets lov: hvordan leve med fokus på andre

Hvetekornets lov: hvordan leve med fokus på andre

Sten Sørensen

«Ingen er så fri som den som ikke trenger å få det siste ordet», skriver den kjente forfatteren Peter Halldorf. Dette er egentlig hvetekornets lov.

Jeg leste noe som Peter Halldorf skriver i en av sine bøker om selvforsvar: «Når noe går annerledes enn jeg hadde håpet, kjenner jeg på lysten til å forsvare meg, forklare bort og plassere skyld hos andre. Eremittene i ørkenen beskrev selvrettferdiggjørelsen som «den tunge byrden».

Har du først begynt på selvrettferdiggjørelsens vei, er du fanget for alltid. Behovet for selvrettferdiggjørelse blir aldri borte. Det motsatte – «den lette byrden» – er å ta sitt kors opp. Vedkjenne seg selv, akseptere seg selv, erkjenne at jeg ikke er verdens beste i alt, at jeg ikke må hevde meg og vise at jeg har rett.»

«Ingen er så fri som den som ikke trenger å få det siste ordet», skriver Halldorf. 

Dette er egentlig hvetekornets lov.

Når en familie får en baby – forrykkes alle prioriteringer. Det er ikke tvil om hvem sine behov som har førsteprioritet – ofte på bekostning av mor og fars behov for søvn og rekreasjon. Selv om dette kan være slitsomt og krevende, så gjøres det med gled og kjærlighet. Barnet settes først. 

Jesus kaller dette hvetekornets lov. Dersom vi tar til oss disse visdomsordene fra Jesus vil det kunne påvirke våre prioriteringer og gi oss et rikere liv. 

Jesus forklarer hvorfor han må dø

Noen grekere ønsker å møte Jesus. De er kommet til Jerusalem på grunn av jødenes påskehøytid. De ønsker å tilbe jødenes Gud. Der får de høre at Jesus som vekket Lasarus opp fra de døde, er i Jerusalem. Er det mulig å møte denne mannen med disse guddommelige og overnaturlige kreftene? 

Dette møtet mellom grekerne og Jesus kan vi lese om i Joh 12,20 ff. Grekerne sier: «Vi vil gjerne se Jesus».

De får møte Jesus og han sier at Menneskesønnen skal bli herliggjort og at hvetekornet må dø for å bære frukt. (v.23-24)

Hva mener Jesus egentlig med dette at et hvetekorn må legges i jorden for å dø? 

Bibelen snakker sant: Det er den ydmyke som får nåde. Den stolte skaper problemer. 

Hans død gir oss liv

Jesus sier: «Timen er kommet da Menneskesønnen skal bli herliggjort» (v.23). Hvilken «time» tenker han her på? Han tenker på korsets time hvor han selv, «hvetekornet», skal dø. Jesu død i påsken fører med seg at nytt liv spirer fram og at tilgivelse for synder blir tilgjengelig for alle mennesker.

Selve livet kommer fra Gud selv

Jesus henter bilde fra en bondes hverdag – han som sår hvete. Et like tydelig eksempel er poteten som legges i jorden om våren. Noen måneder senere kan bonden høste mange poteter fra den ene poteten som ble lagt i jorden. Selve settepoteten har råtnet og gått til grunne. Men, den har gitt liv til nye poteter. Her gjelder loven at noe må dø for at nytt liv kan skapes.

Hvetekornet som Jesus her snakker om er ham selv. Hans poeng er at hvis ikke han dør, så blir meningen og hensikten med hans liv her på jorden egentlig forgjeves. Men når han dør, så kan mengder av nytt liv spire fram. Når hvetekornet dør, så bærer det mye frukt, altså åndelig liv og nye Guds barn. Dette er hva vi kaller for «hvetekornets lov».

Les også

Praktisk bruk i våre liv

Jeg nevnte tidligere at dersom vi tar til oss disse visdomsordene fra Jesus vil det kunne påvirke våre prioriteringer og gi oss et rikere liv.  La meg til slutt anvende hvetekornets lov i vårt eget liv.

Hvetekornets oppgave er å gi liv til de som er rundt hvetekornet. Hvetekornet er ikke opptatt av selv å skinne og fremheve seg selv. Det er et bilde på en motkultur mot trender i dagens samfunn der vi alt for ofte er opptatt av hva vi selv kan få fordeler av i situasjoner. «Hvetekornet» setter de andre i fokus.

Hvetekornet er ikke opptatt av selv å skinne og fremheve seg selv. Det er et bilde på en motkultur mot trender i dagens samfunn der vi alt for ofte er opptatt av hva vi selv kan få fordeler av i situasjoner.

Vårt ego vil gjerne stikke seg fram, og vi vil ofte være noe i oss selv. Egoet vårt kan ofte være en hindring for Gud og de andre.

Bibelen snakker sant: Det er den ydmyke som får nåde. Den stolte skaper problemer. 

Ditt valg

Å tåle og lide litt urett – og strekke seg litt ekstra for andre. Slik lever ydmyke mennesker som har sagt seg villige til å la hvetekornets lov få gjøre sin virkning. Det er et valg hver enkelt av oss må ta. Selv om dette kan være slitsomt og krevende, så la oss gjøre det med glede og kjærlighet.

Hvis hvetekornet dør, bærer det mye frukt!

© 2023 Jesus People.

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!