Du leser:
Fra religion til relasjon: Evangeliet gir hjelp til å leve

Fra religion til relasjon: Evangeliet gir hjelp til å leve

Avatar photo

Religion er menneskets vei til Gud, men evangeliet er Guds vei til mennesket gjennom Jesus Kristus!

Relevans og kommunikasjon er selvfølgelig viktig. En kirke som ikke har evnen til å forandre seg og være relevant, vil aldri nå fram med sitt budskap. Vi kan ha – og vi har – verdens beste budskap, men hvis det ikke kommuniseres til dagens mennesker, har det ingen funksjon. Samtidig er det viktig å forstå at selve innholdet i evangeliet ikke skal forandres. Det skal forkynnes i Den Hellige Ånds kraft, slik at mennesker som hører det kan komme til tro.
Sannheten om Jesu kors og Jesu seiersrike oppstandelse fra de døde er evige og kraftfulle og må aldri forandres. Jesu forsoningsverk kan aldri overvurderes, bare undervurderes.

Den kristne kirke må gjenoppdage kraften i det enkle evangeliet!
Evangeliet er ingen morallære, men det har kraft til å forandre menneskers liv. Evangeliet er ikke en livsfilosofi, men det løfter menneskers livskvalitet og gir hjelp til å leve. Evangeliet er ikke en religion, men det er veien til frelse og relasjon med Gud. 
Paulus skriver om kraften i evangeliet i sitt første brev til Korinterne. Paulus forklarer at de religiøse jødene søker tegn, og de filosofiske grekerne søker visdom, men vårt budskap er en korsfestet Kristus. For jødene er dette et anstøt (skandale/ snublesten) og for grekerne en dårskap (dumhet/ idioti), men for oss som tror et det en Guds kraft. Slik er det også i dag. Evangeliet er forskjellig fra all religiøs tankegang som bygger på hva vi skal og må gjøre. Religion er menneskets vei til Gud, mens evangeliet er Guds vei til mennesket gjennom Jesus Kristus.
Bibelen forakter slett ikke kunnskap, men evangeliets kjerne og budskap handler om enkel tro. I møte med evangeliet er alle mennesker like og på samme nivå. Vi møter Gud som syndere og erklæres rettferdige ved Hans nåde.

Evangeliet er mer enn «lifecoaching». 
Det er stor forskjell på å «forkynne evangeliet» og det å «snakke om det» eller filosofere over det. Som sagt må budskapet aktualiseres og kommuniseres, men samtidig vil evangeliet alltid være en ”skandale” for de som vil bygge sin frelse på sine egne gjerninger, og en ”dumhet” for de som vil bygge på sin egen intellektuelle kapasitet. Vi bommer på målet hvis forkynnelse i gudstjenester og møter reduseres til en type «hjelp til å leve» eller «lifecoaching». Det samme hvis kirken reduseres til å formidle et kulturelt eller politisert budskap. Vårt oppdrag i den kristne kirke er å forkynne og undervise Guds ord slik at mennesker finner veien til Gud og får styrke og støtte i sin hverdag. Vi må begynne i rett ende og bygge en bro fra Guds Ord til folks liv og hverdag.

Evangeliet er Guds gave fra generasjon til generasjon. 
Hvis ikke evangeliet blir levende for nye generasjoner blir kristen tro bare en livsanskuelse eller en morallære, og menighetslivet blir redusert til en sosial klubb. Kristne kjernebegreper som ”frelse”, ”rettferdighet”, ”hellighet”, ”forløsning”, ”nåde” og ”helbredelse”, må undervises enkelt og levende slik at nye generasjoner av barn og unge, og nye mennesker og nye troende, kan få tak i dette i sine hjerter. Da får man balast og grunnvoll i livet.

Tro og handling gjennom evangeliets linse og lys.
I kirke og menighetsliv mister vi noen ganger fokus og vektlegger i for stor grad sekundære og mindre viktige ting. Vi kan bli krevende og loviske i vårt forhold til mennesker, eller mystiske og «overåndelige» i vår søken etter Guds kraft. Da glemmer vi lett selve kraftkilden.
Mange i vårt land kjenner dessverre bare til kristendommen som en religion med bud og forskrifter, men som religion har ikke den kristne tro kraft til forandre ett eneste menneske, og langt mindre en nasjon. I vår tid hvor vi merker et økende press på trosfrihet og Bibelens sannheter, skal vi frimodig stå opp for det som er sant og rett.
Vårt sterkeste svar er evangeliet om Jesus Kristus, og våre ord og handlinger må formidles gjennom evangeliets linse og lys.
Den kristne kirke må gjenoppdage kraften i evangeliet, og vi må ikke minst respondere på selve oppdraget; å dele evangeliet med nye generasjoner og alle mennesker.

Se kommentarer (0)

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published.

© 2023 Jesus People.

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!