Du leser:
Forkynn frimodig om helbredelse!

Forkynn frimodig om helbredelse!

Avatar photo

Jeg vil oppmuntre til frimodig forkynnelse om helbredelse og troens bønn for syke uten å legge byrder på de syke!

Helbredelse ved bønn er et tema som stadig skaper både debatt og usikkerhet.
Det kan være mange årsaker til det. I vårt land kan noe av grunnen være at den kristne kirke i stort har vært lite fokusert på helbredelse i forkynnelse og praksis gjennom århundrer.

Dermed har ikke helbredelse blitt sett på som en naturlig del av kristenliv og menighetsliv, men i stedet ofte blitt sett på som noe ekstremt og litt på siden av ”den sunne lære”. En annen årsak kan være at en del helbredelsesvirksomhet har vært usunn og spektakulær, og også skapt en del skuffelser hos de som ikke ble helbredet, fordi ivrige predikanter «lovet for mye» eller den syke fikk opplevelsen av å ha »for liten tro».

En del helbredelsesvirksomhet har vært usunn og spektakulær, og også skapt en del skuffelser hos de som ikke ble helbredet, fordi ivrige predikanter «lovet for mye» eller den syke fikk opplevelsen av å ha »for liten tro».

Fokus på helbredelse

Med pinsebevegelsen fra begynnelsen av 1900-tallet kom det nytt fokus på Åndens gaver og helbredelse, og det ble en naturlig del av forkynnelse og praksis. «Fram mot urkristendommen» var mottoet med forbilde i den første menigheten vi møter i Apostlenes Gjerninger.

I vårt land var Aril Edvardsen en av de som sterkt og positivt forkynte helbredelse fra midten på 60-tallet. Det var med og åpnet for større forståelse for tro på helbredelse i ulike kristne miljøer.

I dag er kartet annerledes i kristen-Norge. Den karismatiske bevegelsen på 70 og 80-tallet brakte med seg en ny åpenhet for Den Hellige Ånds gaver innen alle trossamfunn, og tungetale, helbredelse, tegn og under kom på dagsorden på en ny måte.

Jesu forsoningsverk

Helbredelse hører naturlig med i evangeliet og Jesu forsoningsverk. Sykdom kom inn i verden gjennom syndefallet og er derfor en del av syndefallets følger. Det betyr ikke at sykdom er et resultat av den enkeltes personlige synd. Sykdom eller helse er ikke et måleinstrument på åndelighet. Selvsagt kan vi pådra oss sykdom ved et dårlig levesett, men det er ikke slik at Gud dømmer eller belønner våre liv og handlinger med enten sykdom eller helse. Sykdom rammer mennesker uforståelig og urettferdig, men straffen for vår synd tok Jesus på seg på korset.

Les også

Gud gir ikke sykdom

At Gud skulle gi sine barn sykdom, vil skape et forvirrende gudsbilde. Men mange kan vitne om hvordan Gud var med dem i tider av sykdom. Hvis vi trodde at sykdom kom fra Gud ville vi aldri gå til lege. I stedet tror vi at gode leger og «legenes lege» arbeider sammen til vårt beste. På den annen side, hvis helbredelse blir et «trospress» som får syke til å føle at det er noe galt med dem fordi de ikke blir helbredet, har både forkynnelse og praksis feilet.

Hvis helbredelse blir et «trospress» som får syke til å føle at det er noe galt med dem fordi de ikke blir helbredet, har både forkynnelse og praksis feilet.

Vær frimodig

Vi har ikke svaret på alt når det gjelder helbredelse. Men vi vet at Jesu frelsesverk gjenopprettet syndefallet, og at en dag – i den nye verden – skal det skal aldri mer være sykdom, nød, krig, fattigdom eller død! Men her og nå er det vår oppgave å proklamere Guds rike og forkynne evangeliet. Forbønn, håndspåleggelse og helbredelse er en viktig del av dette som Bibelen kaller forsoningens tjeneste. Jesus lever og vi har all grunn til å forvente at han helbreder i dag.

Jeg vil oppmuntre til frimodig forkynnelse om helbredelse og troens bønn for syke uten å legge byrder på de syke!

© 2023 Jesus People.

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!