Du leser:
«Følg hjertet ditt» vår tids løgn

«Følg hjertet ditt» vår tids løgn

Avatar photo

«Har du lyst har du lov» er et besnærende slagord uten sunn og sann realitetsorientering. «Har du vett, lar du vær» er en betimelig tilføyelse. «Følg hjertet ditt» er et annet mye brukt uttrykk, men Guds ord sier «Hjertet er mer svikefullt enn noe annet, det kan ikke helbredes.»

Det er ikke alltid på sin plass å ha eget svikefullt hjerte som kompass. Guds ord og Guds ånd fungerer mye bedre. Svikefulle hjerter kan ikke helbredes, men må byttes ut ved Guds hjertetransplantasjon. Han har ekspertise på området, ja, han er verdens beste hjertekirurg og har spisskompetanse på hjertetransplantasjon.

Det er ikke alltid på sin plass å ha eget svikefullt hjerte som kompass. Guds ord og Guds ånd fungerer mye bedre

Destruktive lyster og tanker

Skulle vi til enhver tid etterleve de to nevnte slagordene, ville vi kunne ødelegge både andre og oss selv. Noen lyster bør vi korsfeste med Kristus, og noen tanker bør vi ta til fange under lydigheten mot Kristus. Destruktive lyster hører hjemme på korset. Destruktive tanker hører hjemme i fengsel.

Vi skal være glad at ikke alle lyster fører til handling. Noen lyster er urene og destruktive.

Vi skal være glad at ikke alle tanker fører til ord. Noen tanker er urene og destruktive.

Destruktive lyster hører hjemme på korset. Destruktive tanker hører hjemme i fengsel.

Så kan noen innvende at lystene og tankene er jo der, og da er det vel bra at de kommer fram. Kortslutning i resonnementet. Helt feil. Kloakken flyter ikke fritt i gatene. Den er usynlig og renses. Slik er det også med lyster og tanker. De er usynlige og bør renses.

Les også

Det er en grunn til at både lyster og tanker ikke er synlige for alle og enhver. Kun ved handling og ord kommer de for dagen. Noen lyster og tanker bør renses, elimineres og for alltid forbli urealisert. Ugjort er velgjort.

Ta opp korset

Ikke konstant, men mer og mindre, har vi alle innimellom lyster og tanker, som ikke ville være gode om de ble etterkommet. Korsets prinsipp handler ikke om å korsfeste oss selv, men de lyster og begjær, som ville ødelegge både for andre og oss selv. Å ta opp sitt kors fører til død over synd og oppstandelsesliv for oss. Det er et gode.

Vi trenger hjelp til dette. Derfor er Hjelperen, Den hellige ånd, vår venn, som vil ha samfunn med oss. Han gjør vennetjenester, som virker til det gode og beseirer onde ødeleggende lyster og tanker. Han kalles også nådens Ånd, og det er han vi trenger for å bli stående etter å ha overvunnet alt. «Ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved min Ånd, sier Herren over hærskarene.»

© 2023 Jesus People.

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!