Du leser:
Endetid? – bruk dagene til å leve til Guds behag

Endetid? – bruk dagene til å leve til Guds behag

Avatar photo

Når tiden er inne for at Jesus kommer tilbake, vet ingen. Derfor er det bare å legge spekulasjoner til side, og heller bruke tiden på å leve rett og godt og til behag for Gud og for vår neste.

Bibelen underviser om at den troende er satt i himmelen med Jesus Kristus. Kristus sitter ved Guds høyre hånd, og i Guds tanke er vi allerede satt der sammen med ham. Det er som en må ristes, klype seg i armen, og si til seg selv: Forstår jeg det jeg leser? 

«Forstår du det du leser?» Det spørsmålet fikk en etiopisk hoffmann av evangelisten Filip. Han var ute på landeveien og på vei hjem etter et besøk til Jerusalem. Dit hadde han dratt for å tilbe Gud. Nå satt han i sin vogn og studerte profeten Jesaja. *1 Han svarte Filip oppriktig: «Hvordan skal jeg kunne forstå, når ingen forklarer det for meg?» Ja, hvordan kan vi forstå om vi ikke har noen til å lære oss? Hvordan forstår et barn sin matematikk, eller grammatikk, om det ikke har en lærer som kan hjelpe? 

Bedre uten Jesus?

Før Jesus ble tatt opp til himmelen igjen, etter sin død og oppstandelse, forklarte han disiplene at det var til deres beste at han forlot dem. Hvordan var det mulig? Hvordan kunne det være bedre at han forsvant fra dem? Det må ha vært en underlig beskjed å få for disiplene, men så kom fortsettelsen: «Når jeg går bort skal jeg sende Den hellige ånd til dere. Han skal veilede dere til hele sannheten og minne dere om alt jeg har sagt dere.» Disiplene skulle få en ny lærer. En som kunne være med dem til enhver tid.

Studerer vi former for læring finner vi raskt ut at personlig oppfølgning, én til én, én lærer til én elev, har fremragende resultater. Den som manglet forståelse, som lå langt etter de andre i klassen i undervisningen, som var på vei til å miste troen på egne evner, fikk raskt en stigende lærings- og prestasjonskurve idet en privatlærer ble satt inn. 

De fikk Den hellige ånd

Dette skulle altså skje for disiplene. De hadde hatt litt mer enn tre år sammen med Jesus, nå skulle vandringen fortsette uten hans fysiske tilstedeværelse. Men de skulle gagne på det. De skulle få Den hellige ånd. Den samme Ånd som hvilte over Jesus, skulle komme over dem. Dette var (og er!) overveldende. 

Troende til alle tider etter dette har fått del i denne velsignelsen: Den hellige ånd er gitt oss, og vi har fått samfunn med ham. Vi som ikke kjente Gud, har fått komme nær til ham gjennom Jesu død og oppstandelse. Vi som var langt borte fra Gud, har blitt rene ved Jesu blod, og kan komme inn i Guds nærhet på en ny og levende vei som er åpnet for oss.

Alt dette slår Bibelen fast med klare ord. Men forstår vi det vi leser? Lar vi Den hellige ånd veilede oss inn i Skriftene? Tar vi tid til å grunne på det vi leser? Lar vi Ordet synke inn så det forandrer vår tankegang?

Det skal komme en tid over jorden da mennesker skal ta seg «lærere i mengdevis». *2 «Lærere» som ikke underviser fra Guds rene ord, men som henter sin lære fra helt andre kilder og som vil føre mennesker langt bort fra den livsveien de hadde bestemt seg for å følge. Slike lærere kan være personer man begynner å lytte til, trender i tiden og påvirkning en får gjennom media, serier, film- og musikkindustrien osv.

Hvem får din oppmerksomhet?

Internett er overøst med «forståsegpåere» og tegntydere. Og en slik krisetid som vi nå står oppe i, henter fram enda flere. Hva betyr det som skjer oss? Ligger det et budskap i det som hender? Er det endetid? Hvem lar du tale inn i livet ditt akkurat nå? Hvem skal du ta imot råd fra? Mengden av ulike lærere som forsøker å få din oppmerksomhet på nettet? Mennesker du ikke aner hvem er, men som har dukket opp i kjølevannet av krisen vi er i? Er den læren disse lærerne kommer med forankret i Guds Ord? 

I et mylder av ulike stemmer og røster er det viktig å minnes på at vi har fått Den hellige ånd. Han er hos oss for å veilede oss trygt, steg for steg, gjennom det som er nå, og det som kommer. «Alle hellige skrifter, inngitt av Gud, er også nyttige til å gi opplæring og tale til rette, hjelpe på rett vei og oppdra i rettferdighet.» *3 Ordet hjelper oss til å holde stø kurs. Det er «en lykt for min fot og et lys på min sti.» *4

Overveldet?

Når vi ser nyheter, slår opp en avis, lytter til tilgjengelig informasjon og suger inn inntrykkene fra mediene som til enhver tid strømmes rundt oss er det lett å bli overveldet og kjenne seg maktesløs. Jesus sier: «La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg!» «Fred etterlater jeg dere, min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet.»*5 Dette er et viktig ord som kaster lys over veien vi skal vandre på. Vi skal ha fred og tro til Gud. 

Jeg skal ikke la meg prege av verken angst eller motløshet. Motløshet tar pågangsmotet ditt fra deg. Du resignerer og vil til slutt bare gi opp. Motløshet er ikke noe vi skal ta imot. Motløshet skal vi stå imot!

«For Gud ga oss ikke motløshets ånd, men kraft, kjærlighet og sindighets ånd.»*6 Vi skal ikke gi opp. Vi skal tvert imot holde ut, fortsette å tro og fortsette å sette vår lit til Gud uansett størrelsen på stormkast og bølger som reiser seg omkring oss.

Les også

Dette er ikke en tid for å gripes av frykt eller angst for nåtid eller fremtid.

Ikke bli redd

Dette er ikke en tid for å gripes av frykt eller angst for nåtid eller fremtid. Som disipler av Jesus er vi kalt til å leve i forventningen om hans gjenkomst hver eneste dag. Endetid skulle ikke være noe som kom overraskende på oss, som fylte oss med angst eller redsel.

Det står ikke: «Skrem da hverandre med disse ord!» Men tvert imot: «Trøst da hverandre med disse ord.»*7 Endetid er tid fylt av forventning, glede, håp og tro. Guds nåde er forløst over alle mennesker gjennom Jesus Kristus. Jesus kommer tilbake! Dette er de gode nyheter vår verden må få del i. 

Vi får lære av helsearbeidere som setter alt inn på å redde enkeltmennesker. Dette er ikke en tid for oss som troende til og grave oss ned i spekulasjoner omkring endetid og hamstring av egensentrerte tanker som hindrer oss i å spre håp og glede, være kreative og ha handlingskraft. Nei, dette er tiden da troende kan fylles av Guds storhet og spre håp og trøst og formidle et styrkende evangelium på så mange mulige måter vi kan.

Når tiden er inne for at Jesus kommer tilbake, og vi for alvor vil oppleve endetid, det vet ingen. Selv ikke Jesus vet det, forklarer han disiplene. Derfor er det bare å legge spekulasjoner til side, og heller bruke tiden på å leve rett og godt og til behag for Gud og for vår neste. Der har vi alle et daglig arbeid å gjøre som vil holde oss aktive og formbare resten av vårt liv. Å bli mer lik ham er vårt livslange kall. Takk og lov at vi har fått Den hellige ånd til hjelp!

1) Hele denne fascinerende historien kan du lese i Apostlenes gjerninger kapittel 8, vers 26-40
2) 2. Timoteus kapittel 4, vers 3
3) 2.Timotues kapittel 3, vers 16
4) Salme 119, vers 105
5) Johannes kapittel 14, vers 1 og vers 27
6) 2. Timoteus kapittel 1, vers 7
7) 1. Tessalonikerbrev kapittel 4, vers 18

Denne artikkelen ble først publisert i magasinet JK: https://jk.no/jkmagasinet/

© 2023 Jesus People.

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!