Du leser:
De lavmælte er gull verdt

De lavmælte er gull verdt

Sten Sørensen

Før Jesu ble født forventet mange jøder at en sterk og mektig Messias skulle komme, en revolusjonsleder som skulle befri Israel fra okkupasjonsmakten.

I Lukas evangelium kapittel to finner vi juleevangeliet. Maria og Josef har reist 13 mil fra Nasaret til Betlehem for å la seg innskrive i manntallet. De er sikkert mektig slitne. Så kommer tiden da hun skal føde. Det er ingen plass i herberget. Hun må føde i en stall, og Jesus ble født inn i en verden der dyrepasserne holdt til. 

Apropos – rent symbolsk; det var ikke plass til ham i herberget, det eneste stedet det var plass til ham, var på et kors.

De fattiges offer

Jesus er åtte dager gammel og foreldrene tar ham med til templet. Da måtte det skje en renselse etter barnefødselen for moren. Moseloven gav instruks om at moren måtte ta med seg til templet et lam til brennofferet og en dueunge til syndofferet. Hvis man ikke hadde råd til lammet, kunne man ta med seg en ekstra dueunge. Det ble kalt de fattiges offer.

Det var de fattiges offer Maria kom med. Det viser at Jesus vokste opp i et helt enkelt hjem.

Før Jesu ble født forventet mange jøder at en sterk og mektig Messias skulle komme, en revolusjonsleder som skulle befri Israel fra okkupasjonsmakten. Det var en slags himmelsk kriger som skulle stige ned og befri Guds utvalgte folk fra romerne.

De stille i landet

Men det var også en liten gruppe som var kjent som de stille i landet. De trodde ikke på fysisk makt, men på et liv i stille bønn og tålmodighet til Gud.

I bønn og tilbedelse og stillhet ventet de på dagen da Gud skulle trøste sitt folk. Gamle Simeon som vi leser om i Luk 2, 25 – 35 var en av de stille i landet. Nå var endelig tiden kommet.

I bønn og tilbedelse og stillhet ventet de på dagen da Gud skulle trøste sitt folk.

Gamle Anna var også en av de stille i landet. Det står ikke mye om henne. Hennes CV var ikke lang. Det står at hun var enke på 84 år. I syv år var hun gift før mannen døde for mange år siden. I alle disse årene var hun alene, men hun sluttet aldri å håpe! Hun håpet og talte om Jesus til alle som ventet på forløsningen. 

Les også

De stille i landet eide håpet 

  • Anna sluttet aldri å håpe. Selv om det kunne se mørkt ut, sluttet hun aldri å håpe. Så lengde det er håp er det liv. Må ingen ta fra deg håpet. Gud er jo også kalt for håpets Gud.
  • Anna sluttet aldri med å tilbe. Tilbedelse var hennes livsstil.
  • Anna sluttet ikke med å be. Hun tjente Gud med faste og bønn. Se Luk 2, 36 – 38.          

Det er mange som jeg kjenner som passer inn blant de stille i landet. De roper ikke høyt og står ikke på barrikadene. De går til Gud med sine bønner og tjener Ham trofast gjennom året. Deres liv er en stille lovsang og tilbedelse. Gjennom det praktiske liv viser de hvem Jesus er. I dag vil jeg hylle disse. 

Ikke alle stille i landet er åndelige støtter. Noen lever passivt og er stille på en feilaktig måte. De prioriterer heller bort Guds sak. Disse er ingen forbilder. 

Lavmælte og stødige

Men det er noen som ikke gjør så mye ut av seg, de er lavmælte, og de står fjellstøtt i sin tro på Jesus Kristus, og de løfter opp Guds forsamling i bønn sammen med sine gaver og praktiske handlinger. Disse er gull verdt. 

Vi trenger også de som står på podiet og er frimodige. Vi må tjene Gud slik det er naturlig for oss. Men i dag er de stille i landet min adressat. 

© 2023 Jesus People.

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!