Du leser:
En CV-analyse av Jesu disipler: Hvem er mest kvalifisert?

En CV-analyse av Jesu disipler: Hvem er mest kvalifisert?

Avatar photo

TIL: Jesus, Josefs sønn, snekkerverksted, Nasaret, Galilea 25331
FRA: Jordan Management Consultants, Jerusalem, Israel 26544

Takk for at du har sendt inn CV-ene til de tolv mennene du har valgt ut til lederstillinger i den nye organisasjonen din.

Alle har nå tatt alle testene våre, og vi har ikke bare kjørt resultatene gjennom datamaskinen vår, men også arrangert personlige intervjuer for hver enkelt av dem med vår psykolog og konsulent for yrkesegnethet.

Profilene for alle testene er vedlagt, og det kan være lurt å studere dem nøye. Som en del av vår service og til veiledning for deg har vi laget noen generelle kommentarer.

Disse er et resultat av en konsultasjon med de ansatte og kommer uten ekstra kostnad.

Uegnet

Det er personalets oppfatning at de fleste av de nominerte mangler bakgrunn, utdannelse og yrkesmessig egnethet for den typen virksomhet dere skal starte. De skjønner ikke teamkonseptet. Vi anbefaler at dere fortsetter å lete etter personer med ledererfaring og dokumenterte evner.

Simon Peter er følelsesmessig ustabil og har lett for å få raserianfall. Andreas har absolutt ingen lederegenskaper.

De to brødrene Jakob og Johannes, Sebedeus’ sønner, setter personlige interesser høyere enn lojalitet til fellesskapet.

Les også
It Is Finished | Jesus is Alive

Tomas viser en spørrende holdning som er egnet til å undergrave moralen. Vi føler at det er vår plikt å fortelle deg at Matteus er blitt svartelistet av Jerusalems Better Business Bureau.

Johannes, sønnen til Alpheus, og Thaddeus har utvilsomt radikale tilbøyeligheter, og begge scorer høyt på den manisk-depressive skalaen. En av kandidatene viser imidlertid stort potensial. Han er en dyktig og oppfinnsom mann, har god kontakt med mennesker, er forretningsorientert og har kontakter på høyt nivå.

Han er svært motivert, ambisiøs og ansvarsfull. Vi anbefaler Judas Iskariot som kontrollør og høyre hånd.

Vi ønsker deg lykke til med din nye virksomhet.
(ukjent forfatter)

© 2023 Jesus People.

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!