Du leser:
Del 8 «Familien i fokus»: Hvordan håndtere vanskelige følelser i familien

Del 8 «Familien i fokus»: Hvordan håndtere vanskelige følelser i familien

Avatar photo

Er det tillatt å vise vanskelige følelser i ditt hjem? La oss snakke litt om hvordan vi håndterer egne og andres følelser innenfor husets fire vegger.

En god følelsesregulering må til for å utvikle sunne relasjoner og god helse. Det kan være en utfordring å fostre emosjonelt sunne barn i vårt moderne samfunn. Kjærlighet uten forbehold er vårt største emosjonelle behov, og påvirker i sterk grad vårt forhold til hverandre.

Vi er avhengige av nærhet til andre mennesker i samme grad som vi trenger et sted å bo, nok mat og penger å leve for. Har vi konflikter i familien er det nødvendig for oss å kommunisere følelser og bli forstått.

Sårbare

Sinne er en indikator på hva som er viktig for deg, mens nedstemthet og tristhet viser hvilke behov du trenger å få møtt. Skyldfølelse kan gi en pekepinn mot hvilke områder du trenger å gjøre opp med andre eller deg selv.

Når vi har følelsesmessige problemer er vi svært sårbare, derfor er familien ment som en god beskyttelse for ensomhet, frykt, skam eller smerte i kroppen. Problemet oppstår der vi ikke lenger tåler hverandre når vi er oss selv.

Alle følelsene våre har en funksjon og er ment til å hjelpe oss i hverdagen. Følelsene kan kalles sjelens temperaturmåler, – de er veivisere gjennom livet og gir oss nyttige signaler når noe er galt.

Følelser

Derfor er ingen følelser i seg selv gale, men måten vi handler på følelsene kan være galt. Vi trenger gråt når vi er i sorg, og vi trenger å si nei når noen tråkker over grensene våre. Vi trenger å ta imot ømhet og gi den videre.

God helse og trivsel gjenspeiles i hvilken grad vi aksepterer våre naturlige følelser. Noen familier opptrer som om sterke følelser er truende og farlige.

Hvordan vi kommuniserer følelser kan skape grobunn for misforståelser. Når vi egentlig trenger å være ømme og imøtekommende med de vi er glad i, kan vi noen ganger bli aggressive eller avvisende. Det hender vi viser motstridende følelser ved å agere overfladisk med sinne over vår dyptliggende følelse, tristhet. Dette er en beskyttelsesmekanisme.

Å håndtere sinne

Noe av det viktigste å lære barna våre er hvordan de skal håndtere sinnet sitt. Noen foreldre tror at de oppdrar barnet sitt på en god måte når de nekter dem å gi uttrykk for enhver vanskelig følelse. Det vi ikke tolererer hos andre er ofte uoppgjorte ting hos oss selv.

Det vi ikke tolererer hos andre er ofte uoppgjorte ting hos oss selv.

Fordi de fleste av oss ikke har fått opplæring i sinnemestring, er vi mange ganger på samme nivå som vi var i ungdommen. Barn må få rom til å lære seg å mestre sinne. Mange har en oppfatning av at det å bli sint er det samme som å miste kontroll, og at man derfor står i fare for ikke å bli likt lenger. Faktisk er sinne helt avgjørende for å sette gode grenser.

Sinne er en normal følelse som alle opplever, og om det ikke gis aksept for å være sint, vil sinnet bli presset ned i underbevisstheten. Der blir det liggende uforløst og venter på å slippe frem ved en senere anledning. Selv som voksne kan vi bruke dette sinnet som ammunisjon mot våre nære relasjoner.

En annen følelse som kan holdes nede, er tristhet og sorg, der man ikke tillater seg å gråte. Vi kan ha frykt for avvisning, for å bli avslørt og for å ikke være god nok. Andre ganger kan vi føle ubehag ved å gå nær noen som har det vanskelig.

Rop om kjærlighet

En viktig sannhet jeg avdekket som småbarnsmor var at når et av barna virket trøstesløse eller trasne, var det i realiteten et rop om kjærlighet. Jeg gjorde en genuin avtale med fireåringen: Hver gang alt skar seg trengte hun å omfavnes på mammas fang, til sinnet og fortvilelsen var over.

Les også

Tenåringers uforutsigbarhet

Når barna er små, kan vi til en viss grad forstå og håndtere følelsene som utspiller seg når de har sine sammenbrudd. Når de senere blir tenåringer kan de i det ene øyeblikket gi inntrykk av å være modne, for så i neste øyeblikk oppføre seg som et barn.

Denne vekslingen i mental alder er en av årsakene til at unge tenåringer er så uforutsigbare og noen ganger vanskelige å forstå. Vi foreldre bør forholde oss til dem i den alderen de viser i øyeblikket. Dette krever ganske stor fleksibilitet fra din side fordi du må endre kommunikasjonsnivå på et øyeblikk.

Følelsene kan kalles sjelens temperaturmåler, – de er veivisere gjennom livet og gir oss nyttige signaler når noe er galt.

Som foreldre må vi vise emosjonell selvkontroll. Følelsesmessige overreaksjoner vil skade relasjonen til tenåringen din på flere måter. Du mister respekt, og de synes det er vanskelig å komme tilbake til deg når følelsestanken trenger påfyll. Dette er noe av grunnen til at barna våre heller vil ha innflytelse av noen som forstår dem, altså jevnaldrende.

Når vi strever med å forstå og uttrykke følelser kan det lede til destruktive valg og mønstre. La oss gjøre vårt beste for å ta ansvar for egne følelser, slik at vi også klarer å møte våre familiemedlemmers ulike følelser på en god måte. 


 

© 2023 Jesus People.

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.