Du leser:
Laos og Vietnam: Kristne konvertitter blir slått, truet og forvist

Laos og Vietnam: Kristne konvertitter blir slått, truet og forvist

Avatar photo

Kristne konvertitter i Vietnam og Laos står overfor ekstrem forfølgelse. Myndighetene ser på kristen tro som en trussel, og lokalsamfunn er bekymret for at kristne vil bringe ‘dårlig karma’. Samtidig ser vi modige kristne som velger å stå sterke i troen, til tross for smerte og motgang.

5. januar 2023 blir fem kristne konvertitter fengslet av lokale myndigheter i Sør-Laos, angivelig for å ha nektet å frasi seg troen på Jesus.

Samme måned blir et nyomvendt kristent par fra nordvest-Vietnam kastet ut av landsbyen like etter at de har giftet seg. De fikk ikke annet med seg enn noen få klesplagg.

– Kristne blir kastet ut av landsbyene. De blir presset og truet til å frasi seg troen, og noen ganger ønsker omgivelsene bare å gjøre livet vanskelig for de kristne, forklarer James*, en av Åpne Dørers eksperter på området.

– Dersom de virkelig ønsker å kaste ut de kristne, kan de for eksempel ødelegge husene deres. De tar også gjerne ‘familieboken’, som omtrent tilsvarer et nasjon- alt ID-kort, og som er grunnleggende for å leve, studere og arbeide. Dette er virkelig å suge livet ut av de troende slik at de vender ryggen til Kristus og går tilbake til sin gamle religion.

Religionstilhørighet

«Jeg har ingen religion, jeg bare tilber forfedrene». Dette er svaret mange vietnamesere gir når en spør om religion. Forfedredyrkelse eksisterer side om side – og integrert – med buddhisme og elementer fra taoisme og konfucianisme. Dette gjør det vanskelig å tallfeste trostilhørighet. Tall fra World Christian Database legger til grunn at rundt halvparten av innbyggerne regner seg som buddhister; samtidig viser myndighetenes egne tall bare fem prosent.

I Vietnam er det trosfrihet på papiret, men i det virkelige liv motarbeider de kommu- nistiske myndighetene all form for religion, og særlig den kristne troen. I Laos har buddhismen en sterk stilling, særlig blant det ledende lao-folket, som holder til i de lavereliggende områdene i sør.

Frykten for å miste kontroll

Myndighetene i Vietnam og Laos nekter for at de arbeider for å begrense kristendommens vekst. Samtidig ser man at forfølgelsen på bakkenivå blir akseptert og påklistret etiketten «stammekonflikt og motsetninger». I avsidesliggende områder vedvarer forfølgelsen, og religiøse ledere med skjult støtte fra lokale myndigheter undertrykker kristne, spesielt de som er nye i troen. Både religiøse ledere og lokale embetsmenn er bekymret for at den nye religionen vil endre status quo slik at de mister kontrollen.

Religiøse ledere med skjult støtte fra lokale myndigheter, undertrykker kristne, spesielt de som er nye i troen.

James* forteller: Kristendommen blir sett på som en trussel mot den nasjonale orden. Myndighetene liker ikke at det er en evangeliserende religion som sprer seg raskt. De ønsker kontroll.

Beskyldt for å spre dårlig karma

Buddhismen, som står sterkt i både Laos og Vietnam, er en del av den nasjonale identiteten. Som kristen blir du satt utenfor lokalsamfunnet, og du kan bli beskyldt for at din kristne tro sprer ‘dårlig karma’. De kristne er ofte fattige og får ingen støtte fra lokalsamfunnet.

Begge landene er følsomme for åndeverdenen, spesielt Laos, forteller James.

Les også

Du finner buddhistiske templer over hele landet. Dette blir tydeligere når du besøker en landsby som er animistisk. Se for deg en familie som kom- mer til tro i en landsby der alt blir gjort sammen som et fellesskap. Plutselig slutter familien å delta på ritualer og ofringer, og hele landsbyen blir urolig da ofringen gjøres for å blidgjøre åndene. De er redde for å bli straffet av åndene. Når én blir kjent med Gud, blir de andre i familien redde for at noe vondt skal skje med dem på grunn av den ene som har konvertert.

Hjelp til å stå sterk i troen

Likevel går evangeliet frem i Vietnam og Laos, og dette til tross for trusler, vold og utestengelse. «Antallet konvertitter øker, og det samme gjør forfølgelsen», forteller Troung*, en av Åpne Dørers eksperter.

– Vårt arbeid gir oppmuntring og hjelper dem å stå sterk i troen.

Nhia*, som opplevde å bli kastet ut sammen med sin kone like etter bryllupet, sier:

– Selv om de kaster oss ut eller slår oss, vil jeg holde fast på troen vår. Det er ikke aktuelt å gå tilbake til vår gamle tro.

Åpne Dører er til stede gjennom lokale partnere, og gir forfulgte søsken nødhjelp, utdannelse, trosopplæring og bibler.

© 2023 Jesus People.

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!