Du leser:
Marie Monsens utholdende bønnekamp

Marie Monsens utholdende bønnekamp

Avatar photo

I en serie på flere artikler har jeg fortalt om min egen reise når det gjelder helbredelse, og delt egne erfaringer og refleksjoner. I den siste artikkelen kommer jeg inn på spørsmålet om tro, og henviser her til den norske kinamisjonæren Marie Monsen som jeg mener det er mye å lære av.

I 1918 gikk spanskesyken, en lignende pandemi som koronapandemien, over verden. Det er anslått at, globalt, døde mellom 50 og 100 millioner mennesker av spanskesyken. Marie Monsen var misjonær i Kina på denne tiden. Hun kalles gjerne en mor for den senere vekkelsen i Kina. I flere bøker som hun skrev, deler hun erfaringer fra sitt liv, blant annet om Guds beskyttelse. I boken «Bønnens makt» forteller hun blant annet om sin bønne- og troskamp mot spanskesyken.

Marie Monsen og spanskesyken

Spanskesyken hadde nådd byen hun bodde i, og folk døde som fluer, fortelle hun. Men kort tid i forveien hadde hun fått et brev fra Norge. Den som skrev, var blitt så minnet om å gi henne Salme 91,5-8. Her står det blant annet: Du skal ikke frykte for pest. Om tusen faller ved din side, og ti tusen ved din høyre hånd, til deg skal det ikke nå.

Akkurat da hadde de kurs for evangelister og bibelkvinner på misjonsstasjonen. Rundt 80 kvinner var samlet, og mange av dem ble syke. En dag begynte det å renne fra øynene på Marie, og hun opplevde det som en hard, påståelig røst sa: «Nå har du sykdommen – dette er et av symptomene på den.»

Men Marie pekte med fingeren sin på løftet i Bibelen og protesterte i Jesu navn. «Han er Ordet», erklærte hun. Angrepene fortsatte imidlertid, men hun fortsatte å holde fast på løftet fra Salme 91, og gikk til sengs med seier i sin ånd, forteller hun.

Etter middag neste dag begynte det å dryppe fra nesen. Marie visste at dette også var et av symptomene. Selv om angrepene fortsatte utover dagen, «protesterte» hun mot dem og henviste til løftet fra Bibelen. Hun skriver at hun «gikk til sengs med seier i min ånd også den kveld».

«Jeg gikk til sengs med seier i min ånd også den kveld».

Neste dag fikk hun vondt i halsen, et symptom alle snakket om. Hun gjentok løftet fra Salme 91 som før. Men denne dagen ble kampen enda hardere. Hun våget ikke – som hun uttrykker det – å gå til sengs uten seier i sin ånd.

Utover kvelden kjempet hun i bønn. Til slutt skrev hun løftet med store bokstaver på et svært ark papir, og holdt det opp foran seg mens hun leste løftet om igjen og om igjen. Ved midnattstid kunne hun gå til sengs, full av fred og glede. 

Marie fikk ikke spanskesyken. Tvert imot begynte de syke kvinnene på misjonsstasjonen å bli helbredet. Hun forteller: «Det var ikke få som opplevde at da vi på deres begjæring la hendene på dem og bad for dem, så begynte de øyeblikkelig å svette så det silte av dem, og feberen var straks borte.»

På samme dag ble rundt 15 personer helbredet på denne måten. Ingen av kvinnene døde.

Ikke lettvint

Det er viktige lærdommer å trekke fra dette vitnesbyrdet av Marie Monsen. Vi skal våge å ta til oss Guds løfter om helbredelse og beskyttelse, og ha tillit til det Gud har sagt i sitt ord om dette, slik Marie gjorde. Men hennes historie illustrerer også at dette ikke er noe som er lettvint. Det kan innebære utholdende bønnekamp og målbevissthet.

Jeg synes det uttrykket hun bruker, «seier i sin ånd», er veldig interessant. Her tror jeg hun peker på en hemmelighet når det gjelder bønn og bønnesvar. En måte å forstå det på er at det handler om forskjellen mellom menneskelig tro og guddommelig inngitt tro. «Ha tro til Gud», sa Jesus etter at han hadde talt til fikentreet, slik at det visnet (Mark 11,22).

Guds tro

Slik jeg forstår det, taler Jesus her om mer enn en menneskelig tro. På et menneskelig, psykologisk, plan kan alle tro. Det er stor kraft i positiv tenkning. Placebo-effekten er et eksempel på det. Men skal det som er menneskelig umulig skje, må det mer enn menneskelig tro til.

På gresk er det i Mark 11,22 brukt en genitiv, slik at det ordrett kan oversettes «ha Guds tro». Men det betyr ikke at det er feil oversatt på norsk, for genitiv på gresk kan ha flere betydninger. 

 I Mark 11,22 kan disse betydningene utfylle hverandre. Vi kan uttrykke det slik: Ha den troen som kommer fra Gud, som Gud er opphavsmannen til, og med den troen, ha tro til Gud.

Les også

Det kan være lettere å forstå om vi tenker på kjærlighet. Vi vet at vi skal være fylt av kjærlighet, men det er ikke like lett å være det.

Her kommer imidlertid Den hellige ånd oss til hjelp. Kjærlighet kalles en Åndens frukt (Gal 5,22). Og Paulus skriver i Rom 5,5 om Guds kjærlighet utøst i våre hjerter ved Den hellige ånd. Vår kjærlighet strekker ikke til, men vi kan få elske med den kjærlighet Ånden fyller oss med. På lignende måte er det med tro. Vår tro strekker ikke til, men vi kan få tro med den tro Ånden fyller oss med. 

Vår tro strekker ikke til, men vi kan få tro med den tro Ånden fyller oss med. 

Jeg tror det var det Marie Monsen opplevde da hun kjempet sin kamp mot spanskesyken, både for egen del og for kvinnene på misjonsstasjonen. Hun tok tak i Guds løfter, og gikk i bønn inn i Guds nærhet – og erfarte at Gud fylte henne med en tro hun ikke kunne skape selv. Hun opplevde «seier i sin ånd».

La oss oppmuntre av denne erfaringen Marie Monsen deler fra spanskesykens dager. La oss som henne ta til oss Guds løfter og dvele ved dem i bønn i Guds nærhet, slik at Gud kan få gjøre sin gjerning i oss.

Samtidig må vi huske at vi er på vei mot det evige mål, og at det er det aller viktigste. Om vi ikke skulle erfare løftets oppfyllelse her og nå, har vi det evige samfunn med Gud i vente.

«Bønnens makt av Marie Monsen kan leses her:

https://www.nb.no/items/5533864ef48baa513f4e4d1ded844264?page=0&searchText=Marie%20Monsen%20B%C3%B8nnens%20makt

© 2023 Jesus People.

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!