Du leser:
Er det arrogant å si at jeg kjenner Gud?

Er det arrogant å si at jeg kjenner Gud?

Avatar photo

Det kan jo høres noe arrogant ut å si at en kjenner Gud og opplever Den Hellige Ånd i sitt indre liv.

I hvert fall kan de som har prøvd mye, men ikke fått tak i denne forbindelsen oppleve det slik. Jeg skal være ærlig å si at jeg kjenner på følelsen av «hvem er jeg som kan fortelle deg?», men janteloven lar jeg ligge, og så håper jeg å få være med å hjelpe deg eller andre som måtte trenge det til å bli personlig kjent med Gud. Han er en tilstedeværende far for oss alle. 

Ikke gi djevelen rom

I Edens hage viser Gud hvordan Han ville vi skulle kunne leve og samtale direkte med Ham. Menneskene lot det komme noe i mellom dem og Gud, de ga djevelen rom. I Efeserbrevet sier Paulus nettopp dette: «Gi ikke djevelen rom» (Ef.5:27). I Matt 6,24 sier Jesus: «Ingen kan tjene to herrer. Enten vil han hate den ene og elske den andre, eller han vil holde seg til den ene og forakte den andre.» 

Vi er omgitt av åndskrefter, Den Gode og de onde. De onde vil alltid prøve å late som om at det er de som er Den Gode,og de onde kreftene er mangfoldige. Djeve- len har kopiert Gud på så mange vis, men hans åndskrefter vil alltid forbli bare onde og dårlige kopier, da han ikke kan skape noe som helst annet enn frykt, kaos, forvirring og elendighet.

Bare en vei til Gud

Så når Jesus sier at vi ikke kan tjene to herrer, er Jesus den ene, og djevelen den andre. 

Guds ånd er også flere. Det står skrevet om de sju Guds ånder, men de opererer som ett i Gud. I Gud er det ingen skiftende skygge, Guds ett står fast. 

«Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg» (Joh 14,6). 

Dette sa Jesus om seg selv. Vi har ingen andre muligheter å komme til Gud på, enn igjennom Jesus Kristus. 

Dette sier Jesus om bønn: 

«Når du ber, skal du ikke være som hyklerne. For de elsker å be når de står i synagogene og på gatehjørnene, for å vise seg for menneskene. Sannelig sier Jeg dere: De har alt fått sin lønn. Men når du ber, gå inn i ditt bønnerom! Og når du har lukket døren, skal du be til din Far som er i det skjulte. Din Far som ser i det skjulte, skal belønne deg åpen- lyst. Når dere ber, så bruk ikke menings- løse gjentagelser, slik folkeslagene gjør. For de tror de blir bønnhørt på grunn av sine mange ord. Vær derfor ikke som dem! For deres Far vet om alt dere trenger, før dere ber Ham […] For dersom dere tilgir menneskene deres overtredelser, skal deres himmelske Far også tilgi dere. Men dersom dere ikke tilgir menneskene deres overtredelser, da skal heller ikke deres Far tilgi dere deres overtredelser» (Matt 6, 5-8, 14-15). 

Gud vil bli kjent med deg

Bønn handler om å stå nær til Gud. Ingen bygger sitt vennskap med hverandre ved å stå på hver sin side av veien og rope til hverandre. De aller fleste ville heller satt seg ned et sted sammen for å bli kjent, gått en tur sammen for å bli kjent, eller gjort en aktivitet sammen for å bli kjent. Å bli kjent handler om å være sammen og det er der Gud ønsker oss! Han ønsker å kjenne oss slik at Han, før vi ber, vet hva vi egentlig trenger. 

Ingen bygger sitt vennskap med hverandre ved å stå på hver sin side av veien og rope til hverandre.

Et rent og tilgivende hjerte har en åpen dør for Guds ånd, slik at Han kan virke i ens liv. Et hovmodig og utilgivende hjerte stenger døren for Guds ånd. 

Les også

Tilgivelse setter fri

Det er likevel viktig å presisere hva tilgivelse og ydmykhet ikke er. Det er ikke lik underleggelse eller å gi etter for. Synd er synd. Urett er urett. Å tilgi en som har gjort urett mot en i sitt hjerte, handler ikke om at en aksepterer uretten som er blitt gjort imot en, og at en dermed legger seg under det samme åket som det syn- deren bærer. Si ikke; at dette var nok min skjebne å komme under dette åket. Nei, vi er frikjøpt i Kristus Jesus, Hans blod på korset renser oss og setter oss fri. Så når vi tilgir, tilgir vi fordi det setter oss selv fri. «For dersom dere tilgir menneskene deres overtredelser, skal deres himmelske Far også tilgi dere.» Å være ydmyk, og å stå fast på noe, er ikke en motsetning. 

Ydmykhet

Jeg har flere ganger opplevd at jeg blir oppfattet som stolt, fordi jeg ikke endrer oppfatting eller holdning til noe. En «alt mulig-troende» dame jeg snakket med om Gud på en togreise jeg hadde, sa følgende etter en lang samtale: «Vel, nå har jeg vært ydmyk og gitt muligheter for at det finnes flere sannheter, mens du er stolt og fraviker ikke din tro på Bibelen og på din Gud.»

Selv tenkte jeg at jeg var ydmyk og at jeg tok meg god tid til å lytte til hennes filosofi om alt og ingenting. At jeg opplevdes stolt fordi jeg ikke lot meg endre på min tro på Gud, kom nesten som en overraskelse på meg. 

I samvær med Gud bøyer vi oss i ydmykhet og underlegger oss Hans autoritet. Vi kan vise Ham ære ved å bøye kne, løfte hender eller ved å lovsynge Gud med takke- sang og lovprisning. Gud hører både våre ord og våre hjertesukk, når vi har åpnet veien for Han inn i våre liv. 

Autoritet

Overfor djevelen og de onde åndskreftene demonstrerer vi hvem som er Herre i vårt liv. Når vi folder våre hender og ber ut med tydelig stemme og fasthet, da fratar vi de onde åndskreftene deres autoritet over oss. 

Bønn er samvær med Gud, og det er en åndelig posisjonering av deg selv fremfor Guds trone, der de onde åndskreftene ikke kan få makt over deg. 

Se kommentarer (0)

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published.

© 2023 Jesus People.

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!