Du leser:
Ditt bønneliv: Skapt for å ære Gud

Ditt bønneliv: Skapt for å ære Gud

Avatar photo

Fadervår er en god modell for oppbygging av så vel personlig bønn, som offentlige gudstjenester.

I Lukas 11 og Matteus 6 kan du lese om den gangen da disiplene kom til Jesus og ba Ham om å lære dem å be. Jesus var på tilbudssiden og Han lærte dem den kjente bønnen «fadervår», eller «vår Far» som den heter nå.

I tillegg til å inneholde det meste en god bønn bør inneholde, er fadervår bygget opp på en svært gjennomtenkt måte. Den starter og slutter med tilbedelse av Gud . I tillegg er det slik at tilbedelseselementet i fader vår utgjør nesten 50 prosent av hele bønnen. Våre egne behov, som vi ofte bruker mest tid på, står på andre plass i denne bønnen.

En modell

Fadervår er en god modell for oppbygging av så vel personlig bønn, som offentlige gudstjenester. I alt vi driver med bør halvparten være lovprisning og tilbedelse av Herren. Vi kan derfor lære litt av hvert av den måten Jesus viste disiplene hvordan de skulle be på.

Det hele begynte i Edens hage der Gud skapte mennesket i sitt bilde og i sin lignelse. Gud ønsket rett og slett å ha samfunn med mennesket. Et levende vesen som Han kunne være sosial med, trives sammen med og ha det hyggelig sammen med. Slik var det også mellom Gud og menneskene Adam og Eva i Edens hage i den første perioden.

Det var før synden kom inn i livet til Adam og Eva og satte et skille mellom mennesker og Gud.

Skapt til å tilbe

Vi er fortsatt skapt for å ha daglige samtaler med Gud, og det er derfor de fleste av oss kjenner oss rastløse og urolige når vi er på avstand fra Gud. På samme måte kjenner vi hvile, fred og guddommelig glede når vi har samfunn med Gud. Vårt dna er nemlig skapt for å prise Gud og gi ham ære.

Det viktigste i all bønn er derfor å gi tid og plass til å gi Herren ære og å sette pris på ham. 

Det viktigste i all bønn er derfor å gi tid og plass til å gi Herren ære og å sette pris på ham. 

Det er flere måter å gi Herren ære på. Du har kanskje hørt begrepene takksigelse, lovprisning og tilbedelse. Mange kristne mennesker ser ikke forskjellen på disse begrepene, og det finnes til og med kirkeledere som ikke har fått med seg at det er en nyanse og forskjell. Vi skal se litt på hva de forskjellige begrepene inneholder i lys av hva Guds ord sier om saken.

Takksigelse

La oss begynne med takksigelse som er et gammelt ord som betyr å takke for noe man enten har fått, eller noe man forventer å få. Å takke for det man allerede har fått er ikke så vanskelig, men det er ofte mer unaturlig å takke for det som enda ikke har materialisert seg i din tilværelse. Likevel er Bibelen tydelig på at dette er noe vi bør gjøre, som vil øke vår tro og derved bønnens gjennomføringskraft.

Bibelen sier i første Johannes brev kapittel 5 vers 14 at dersom du ber etter noe som er i tråd med Guds vilje, så kan du vite at du allerede har fått bønnesvar (før du har sett det).

Dette er radikal tankegang som vil forandre hele ditt bønneliv dersom du begynner å praktisere det.

I Paulus brev til Filipperne står noe av det samme i kapittel 4 vers 6. Paulus sier her at vi ikke skal bekymre oss for noe, men at vi skal la alle ting komme fram for Gud i påkallelse og bønn med takk. Paulus mener altså at vi bør takke for det vi enda ikke har sett at vi har fått i den åndelige verden. Jesus var tydelig på at vi bør takke når Herren gjør noe for oss. I Lukas 17 helbredet Jesus 10 spedalske mennesker, men bare en av disse kom tilbake til Jesus for å takke ham. Jesus stilte da spørsmål hvor det hadde blitt av de 9 andre.

Paulus mener at vi bør takke for det vi ennå ikke har sett.

Lovprisning

Så hva er lovprisning? Er ikke det det samme som å lovsynge spør du kanskje? Jo det kan det være, men bare hvis formålet med lovsangen er å ære den treenige Gud, dvs Gud vår Far, Jesus, eller Den Hellige Ånd.

Hvis formålet med lovsangen er å forkynne eller proklamere, eller å styrke samholdet i kirken, så er det nok en flott lovsang, men den handler ikke om lovprisning.

Lovprisning er å synge om Gud, og å gi Ham ære. Bibelen sier i salme 100, vers 4 at lovprisning åpner opp porten til Guds gårdsplass. Lovprisning er altså et middel for å komme inn i Guds nærhet på en slik måte at portene åpner seg og du kommer inn på Guds territorium. Nå er du i ferd med å nærme deg tilbedelsen, men du er ikke i tilbedelse enda.

Tilbedelse

Tilbedelse handler om å komme «gjennom» i lovprisningen. Du ærer Gud, Hans sønn Jesus og/eller Den hellige ånd i bønn eller lovsang på en slik måte at alt du proklamerer kun handler om Ham. Tilbedelse handler altså ikke om oss, eller kirken vår. Tilbedelse handler om å plassere Gud på tronen og kun fokusere på Hans ære, makt og storhet.

Tilbedelse handler om å plassere Gud på tronen og kun fokusere på Hans ære, makt og storhet

Den kjente evangelisten og forfatteren Benny Hinn har i en av sine bøker skrevet at det er umulig å kjenne Herren uten lovprisning, og at det er umulig å tilbe uten at du har gått gjennom Guds gårdsplass i lovprising. Han argumenterer med at lovprisningen er det som fører deg inn i Guds nærhet, og tar deg videre inn i tilbedelse.

Hvorfor er det så viktig å tilbe tenker du kanskje? Holder det ikke med vanlig lovsang eller med lovprisning? For å svare på dette må jeg ta deg med inn i en annen bibelhistorie.

I Johannes evangelium kapittel 4 leser vi om et møte mellom Jesus og en samaritansk kvinne ved Sykars brønn. Dette er en kvinne som har fått hard medfart. Hun ønsker ikke å møte mennesker og det er tydelig at hun har få, eller ingen venner, men Jesus får øye på henne. I begynnelsen er kvinnen litt tilbakeholden, men så fort hun merker at Jesus er jødisk lærer så åpner hun seg. Hun har mange spørsmål som hun trenger svar på fra Jesus.

En av de tingene hun lurer på er hvor hun skal be? Hun trekker frem to bønnefjell, ett i Samaria og ett i Judea. Jesus forstår at hun har et religiøst pliktforhold til bønn, og forklarer henne straks at hvordan hun skal be er mye viktigere enn hvor hun skal be. I Johannes 4, vers 23-24 sier Jesus til kvinnen at hun må be i Ånd og sannhet, og at dette er nødvendig fordi det er slike tilbedere Gud vår Far ønsker seg.

Å be etter Guds vilje

Det er viktig å ta denne type direkte anbefalinger fra Jesus på alvor. Vi vet som nevnt ovenfor at det å be i henhold til Guds vilje gir bønnesvar, og her gir Jesus et direkte tips til kvinnen ved brønnen om hva som er Guds vilje med hensyn til bønn. Den som ber i Ånd og sannhet ber slik Gud ønsker det. Vi blir rett og slett helt nødt til å finne ut hva dette handler om.. Hvordan kan vi be i Ånd,  og hvordan kan vi be i sannhet?

Det første vi må tenke på når vi skal be i Ånd, er at vi ikke må be i kjøtt. Dette er bibelske begreper som bl.a handler om hvilke motiver og hensikter som ligger bak vår bønn.

Hvis vi med bønnen kun ønsker å oppnå personlige fordeler, menneskelig anerkjennelse, eller å gjøre en god figur i verden rundt oss er det en viss fare for at vi opererer i kjøttet og ikke i Ånden. Paulus skriver til Galaterne om dette i kapittel 6 vers 8. I dette verset ber Paulus oss være oppmerksom på at vi må plante og så i Ånd og ikke i kjøtt. Paulus er mao opptatt av hva du bruker tid, energi og penger på i det daglige, ikke hva du planter i kjøkkenhagen din.

Les også

Det er viktig å tenke gjennom hva man bruker livet sitt til, for Galaterbrevet 5, vers 16 Sier at Ånden står imot kjøttet. De samarbeider ikke, og kan ikke gjøre det.

Hvordan be i Ånden

Så hvordan kan jeg forsikre meg om at jeg ber i Ånden? Her er noen tips:

  • Pass på at du er seriøs. Ikke ta for lett på bønnelivet ditt. Sett av litt kvalitetstid å være oppriktig med Herren når du ber. Vis ham respekt, han fortjener det. Jeremia 29 vers 13 sier at den som søker Herren av et helt hjerte skal finne ham.
  • Snakk med Den Hellige Ånd og fortell Ham at du ønsker å be i Ånden. Inviter Ham til å koble seg på i dine bønner
  • Be Den Hellige Ånd om å gi deg tungetale, et hemmelig språk mellom deg og Gud. Bruk tungetalen i daglig bønn dersom du har denne gaven. Den som ber i tunger, ber alltid i Den Hellige Ånd 
  • Flett inn sanger som gir Gud ære i dine bønner. Syng gjerne ut bønnene dine der du gir Gud ære. Likeså der du gir Jesus og Den Hellige Ånd ære. Hvis du har tungetale kan du også synge i tunger.
  • Sett av tid i bønneprosjektet ditt. Tenk deg at du skal lovprise Herren først, og like lenge som den tiden du har tenkt å bruke på å legge fram dine behov for hjelp fra Ham

Det finnes også en smart måte å kontrollere om du faktisk ber i tråd med Den hellige ånd. I andre korinterbrev kap 3 vers 17 står det at der hvor Herrens Ånd er, der er det frihet. Du skal derfor kjenne deg fri når du beveger deg i Den hellige ånd.

En annen måte å teste om man har med Den hellige ånden å gjøre er å prøve det man får opp mot Galaterbrevet kapittel 5 vers 22. Her står det ramset opp en del egenskaper som kjennetegner Den hellige ånd. Det kalles Åndens frukt. Dette dreier seg om kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet og avholdenhet. 

Det finnes også en liste over egenskaper som ikke har med Den hellige ånd å gjøre. Disse kan du lese om i Galaterbrevet 5, vers 19 til 21.

Å be i sannhet

Det andre Jesus sa til kvinnen ved brønnen var at hun måtte be i sannhet. La oss finne ut litt om hvordan vi kan vite at vi ber i sannhet.

Også her er det viktig å passe på at vi er ærlige og seriøse når vi henvender oss til Gud. Vi må rett og slett be med hjertet. Salme 145, vers 18 sier at Herren er nær hos alle de som kaller på Ham i sannhet. Det er dette vi ønsker å oppnå med tilbedelsen, å ha Herren nær oss når vi ber.

Det er viktig å ikke ha gale motiver og egoistiske tanker når vi ærer Jesus eller Gud, men at vi er ærlige på at vi kun skal gi Gud, Jesus og Den hellige ånd ære. I Matteus evangelium kapittel 15 vers 8-9 snakker Jesus om mennesker som kun ærer Ham med leppene, men ikke med hjertet. 

Den som fletter inn Guds ord i sine bønner vil bevege seg på en sti av sannhet. Du kan be ut Guds ord over din situasjon og over ditt liv.  Salme 119, vers 160 sier at «summen av Guds ord er sannhet». Jesus bekreftet dette Johannes evangelium kapittel 17 vers 17

En annen metode for å bevege seg i sannhet på når man ber er å be i Jesu navn. Jesus sa selv at Han er veien, sannheten og livet, jf Johannes evangelium 14, vers 6.

Ditt daglige bønneliv

Jeg håper disse prinsippene og rådene blir nyttige i ditt daglige bønneliv. Sett av rikelig tid til å gi Herren ære når du starter dine bønner. La 50 prosent av bønnetidene din brukes ene og alene til å takke og ære Herren. Kjør på skikkelig, og la Ham få lov å få merke hvor høyt du elsker Ham. Gi Ham lovprisning, og bevege deg inn mot tilbedelsen. Prøv å navigere i Ånd og sannhet.

Du vil garantert merke forskjell både i bønneliv, i livet med Jesus, trivsel, fred og glede i det vanlige menneskelige livet. Sist men ikke minst vil du garantert merke forskjell ved at du kommer til å få bønnesvar i langt større utstrekning som følge av bønn i sann tilbedelse, enn du tidligere har hatt.

Velkommen inn i sann tilbedelse, velkommen til et spennende kristenliv.

© 2023 Jesus People.

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!