Du leser:
30 dagers bønn for verdens muslimer: Dag 1 • 22. mars • Storbritannia

30 dagers bønn for verdens muslimer: Dag 1 • 22. mars • Storbritannia

Avatar photo

Det bor anslagvis 3,4 millioner muslimer i Storbritannia, hovedsakelig i England. De fleste britiske muslimer stammer fra Sør-Asia, men Afrika, Midtøsten, Sentral-Asia og Europa er også representert. Muslimene og deres ulike lokalsamfunn er godt etablert i Storbritannia og tar aktiv del i storsamfunnet.

Da koronapandemien herjet Storbritannia var muslimer blant de første som engasjerte seg. Moskeer ble gjort om til testsentre og midlertidige likhus, penger ble samlet inn til begravelser og andre veldedige formål, og mat ble levert til folk i karantene.

Sarai, en muslimsk kvinne fra Birmingham, hjalp til med utdeling av mat. Hun opplevde at det å kunne hjelpe andre gjorde at hun ble mindre engstelig i den usikre tiden. «Det var godt å kunne gjøre noe når det var så mye vi ikke kunne gjøre. Det var oppmuntrende å se hvordan samfunnet sto sammen om å hjelpe de svakeste.»

Økende matpriser har blitt en vedvarende utfordring i Storbritannia. Mange muslimer er nå engasjert med utdeling av matvarer til iftar, måltidet etter solnedgang hver dag under fastemåneden ramadan. På en tid da folk vanligvis ville samles kan økonomiske utfordringer skaper isolasjon. Da er det viktig med generøsitet og hjelpetiltak.

Les også

Inspirasjon til bønn

  • Be for britiske muslimer som sliter økonomisk. Må de komme i kontakt med folk som kan hjelpe.
  • Be for kristne i Storbritannia. Må de, med kjærlighet og generøsitet, kunne bidra i hjelpetiltak for trengende muslimer, spesielt under ramadan.
  • Be om at muslimer og kristne i Storbritannia kan ha gode relasjoner og stå sammen om å tjene samfunnet.

Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. Be for konger og alle i ledende stillinger, så vi kan leve et stille og fredelig liv med gudsfrykt og verdighet i alt. Dette er godt og noe Gud, vår frelser, gleder seg over, han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne.

1 Timoteus brev 2,1–4

© 2023 Jesus People.

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!