DEL 2 av 2: Hvordan takler du Benny Bråkmaker? 5 hjelpetiltak.

Avatar photo

Hvordan håndterer du som leder Benny Bråkmaker, Ulydige Ulla og Frekke Frida i praksis?

Les del 1: Hvordan takler du Benny Bråkmaker?

Regel nummer én når det gjelder å temme verstingene er at reglene må sies. Reglene for oppførsel på søndagsskolen må være enkle, klare og tydelig kommunisert.

Man kan ikke klandre en energisk gutt for bråk, dersom han ikke har hørt noe om hva som forventes og hva som ikke aksepteres. Mye generell uro kunne vært unngått ved at reglene ble repetert i begynnelsen av samlingen.

Man kan ikke klandre en energisk gutt for bråk, dersom han ikke har hørt noe om hva som forventes og hva som ikke aksepteres.

Eksempel på regel: Snakk aldri uten å rekke opp hånden og få ordet først. I tillegg bør konsekvensene for overtramp også være enkle og tydelig kommunisert. Eksempel på konsekvenser for bråk kan vært at den som bråker må sitte ved siden av en hjelpelærer.

Tiltakshierarkiet

Men det er slett ikke alltid at tydelige regler hjelper. For noen barn er reglene glemt før de er ferdig uttalt. Da begynner vi med hjelpetiltakene. Noen av disse tiltakene har også elementer av belønning og straff i seg, men jeg tror det er bedre at tiltakene oppleves og omtales som hjelpetiltak enn ren straff.

Straff har som mål at overtrederen skal få som fortjent og «smake egen medisin». Men resultatet blir ofte at barnet får en «versting»-etikett som blir hengende ved barnet.

Vi må også være klar over at for et barn kan straff fra en barneleder lett assosieres med tidligere opplevelser av straff som kanskje har vært både urettferdige og helt ute av proporsjoner. Det er ikke slike inntrykk vi ønsker at barn skal sitte igjen med når de har vært på en samling i barnearbeidet.

Fysisk eller psykisk avstraffelse er helt utelukket, og for øvrig også forbudt ved norsk lov. Den eneste straff som jeg synes kan benyttes i et kristent barnearbeid er det vi kan kalle «tap av goder».

Hjelpetiltak

Et hjelpetiltak har (i motsetning til straff) som mål å hjelpe overtrederen inn i et nytt spor, og er mindre opptatt av at bråkmakeren skal «få igjen» på alle plan. Her er forslag på en rekke hjelpetiltak med stigende alvorlighetsgrad.

Hjelpetiltak 1: Regelpåminnelse: Repetér reglene for ro og orden for den det gjelder slik at alle hører det. Ofte trengs det ikke mer enn en påminnelse.

Hjelpetiltak 2: Omplassering: Det er et effektivt uromoment-middel å enten flytte en leder bort til urokråka eller omplassere urokråka bort fra sin indre krets av tilhengere eller bort fra hans yndlingsoffer. Noen voksne er også utrustet med et helt spesielt fredsgen. De har en egen evne til å kunne dempe bajasene. Bruk voksne som har denne nådegaven! 

Les også

Hjelpetiltak 3: Personlig samtale: En notorisk bråkmaker bør få en samtale under fire øyne med sin voksne leder snarest mulig. Bruk Hamburger-metoden; først brødet (litt skryt hvor du løfter frem en av hans positive sider), deretter kjøttet (det samtalen egentlig handler om, altså at du forventer at han oppfører seg annerledes i fremtiden), før du avslutter samtalen med brød igjen (litt positiv feedback som gir ham håp og lyst til å endre sin oppførsel). Det er ikke få mennesker som har endret kurs etter en god og direkte samtale med sin leder!

Hjelpetiltak 4:  Anke til Høyesterett: Dersom ikke noen av hjelpetiltakene over nytter, så bør saken ankes til Høyesterett – i dette tilfellet til barnets foreldre. Diskuter problemene med foreldrene og be om deres hjelp og råd. 

Hjelpetiltak 5: Karantenetid: I sist instans bør man også vurdere å innføre en karantenetid, det vil si at bråkebøtta ikke får komme på samlingene i en periode (eller kanskje blir sendt hjem fra leiren). Det er ikke rett at én skal kunne ødelegge samlingene for alle de andre. 

Parallelt med denne eskalerende stigen av hjelpetiltak er det viktig å være klar over hvilket atmosfære hele denne prosessen må være døpt i . Det er helt OK at stigen har noen ”Rykk tilbake til start”. Tilgivelse og nåde er nøkkelverdier, og alle barn skal få lov til å begynne på nytt – mange ganger. Ikke så rent sjelden må også vi ledere be om tilgivelse og begynne på nytt når vi overreagerer eller kanskje misforstår og feiltolker hvem som har skylden for bråk og uro.

Dessuten er mitt favoritt-tips at angrep er beste forsvar. Kom Benny i forkjøpet ved å bli Bennys beste venn! Den energien som Bråkmakeren er i besittelse av er en kjemperessurs! Utnytt den til fulle ved å gi gutten ansvar og utfordringer i samlingen, selv om fallhøyden er stor. Husker du historien om hvordan gjenglederen Nicky Cruz ble utfordret av David Wilkerson til å ta inn kollekten på et evangelistisk møte i downtown   New York? Eller hvordan Jesus overrumplet Saulus, slo han ned fra eselet, blendet han med lys fra himmelen og kidnappet han til å bli sin egen øverstkommanderende i hedningemisjonen?

I hver eneste bølle finnes det også noen gram gull som noen må grave frem og omsette!

© 2023 Jesus People.

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!