Du leser:
Hans Nielsen Hauge grunnskoler: Der tro møter kvalitet

Hans Nielsen Hauge grunnskoler: Der tro møter kvalitet

Avatar photo

En god kristen skole vektlegger kvalitet i alle ledd der hvert barn skal bli sett og nå sitt fulle potensiale. Hver familie teller og hver lærer er en gave fra Gud til både skolen og elevene.

De fleste av oss tar de «universelle friheter» som er nedfelt i FN’s Menneskerettigheter for gitt; religionsfrihet og samvittighetsfrihet (Artikkel 18), ytringsfrihet (Artikkel 19), og forsamlingsfrihet (Artikkel 20). Retten til grunnleggende utdannelse (Artikkel 26) er også en av disse menneskerettighetene. Artikkel 26 §1 lyder slik: «Enhver har rett til undervisning. Undervisningen skal være gratis, i det minste på de elementære og grunnleggende trinn.» §3 utdyper foreldrenes rettighet: «Foreldre har fortrinnsrett til å bestemme hva slags undervisning deres barn skal få».

Den europeiske menneskerettighetskommisjonen (EMK) er litt mer detaljert om foreldrenes rettigheter i forbindelse med barnas skolegang (første tilleggsprotokoll artikkel 2): «Ingen skal bli nektet retten til utdanning. Funksjoner staten påtar seg i utdanning og undervisning, skal den utøve med respekt for foreldres rett til å sikre slik utdanning og undervisning i samsvar med deres egen religiøse og filosofiske overbevisning».

I revisjonen av Grunnloven i 2014 ble denne retten til utdannelse også grunnlovsfestet i Norge med henvisning til de nevnte menneskerettigheter.  

Det er disse lovene som gjør at vi i dag har et lovverk i Norge som sikrer foreldre muligheten til å velge å sende sine barn til en kristen friskole – eller starte en slik skole hvis de ønsker det. 

Individets frihet

To nye kristne friskoler i hhv. Oslo og Nordre Follo starter nå i august. Skolene bærer navnet Hans Nielsen Hauge grunnskoler, etter mannen som i løpet av noen få tiår utfordret vårt land og folk med sin frimodighet, sitt pågangsmot og sin skapertrang. Han bante vei for individets frihet, demokrati, ytringsfrihet, religionsfrihet og en levende tro som gir gode frukter i livet. 

I 2024 skal vi minnes 200-årsdagen for hans død, og det er med stolthet og forventning at de to grunnskolene nå etableres.

Bare én prosent på kristen skole

Det er over 65.000 elever på grunnskolene i Oslo, og cirka 8.200 i Nordre Follo. Det finnes ingen kristne grunnskoler i Nordre Follo fra før. Ved de tre kristne grunnskolene i Oslo er det til sammen rundt 820 elever. Det betyr at kun cirka én prosent av elevene i dette tett befolkede området går på en kristen skole. Hans Nielsen Hauge grunnskoler er godkjent for opptil 280 og 300 elever, og vil bli et viktig utvidelse av kapasiteten til de kristne skolene.

Les også

Kvalitet i alle ledd

Vi tror det er et stort uoppfylt ønske fra hundrevis av kristne foreldre i Oslo og Follo om å kunne sende sine barn på en skole som underviser med samme utgangspunkt som de har hjemme: at Gud finnes og at Jesus er en levende realitet. Samtidig står heldigvis ikke kristne friskoler noe tilbake for den offentlige skolen når det gjelder kvalitet i undervisningen – heller motsatt. 

En god kristen skole vektlegger kvalitet i alle ledd – og på Hans Nielsen Hauge grunnskoler kommer vi til å strekke oss så langt som det er mulig for å bygge en skikkelig god skole. Hvert barn skal bli sett! Hvert barn skal nå sitt fulle potensiale! Hver familie teller! Hver lærer er en gave fra Gud til både skolen og elevene!

Velkommen til å søke plass på skolen for dine barn: www.hnhg.no

Se kommentarer (0)

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published.

© 2023 Jesus People.

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.